Bloggposter på ämnet Moderaterna:

Partipolitikerna vill ha bort EFS?

Av Jan-Anders Ekelund den 11 May 2013 om: EFS, Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2013, Moderaterna, Partipolitisering, POSK, Socialdemokraterna, Struktur, Svenska kyrkans identitet, Väckelse

Vi ser det återigen, det spelar inte så stor roll vilket politiskt parti man tillhör inom Svenska kyrkan – man tycker oftast lika ändå. Jag har tidigare skrivit om att Skarpnäcks församling sagt upp samarbetsavtalet med EFS kring Hammarbykyrkan. I veckans Kyrkans Tidning försvar de ansvariga politikerna ifrån  socialdemokraterna och moderaterna beslutet.  De hävdar t.o.m. att POSK stödde beslutet med undantag av en person. Det låter besynnerligt.

Artikeln andas upprördhet över att EFS -föreningen kritiserat uppsägningen av avtalet.  Dag Sandahl kommenterar kyrkopolitikerna i Skarpnäcks artikel på sin blogg:

Och så kyrkofullmäktiges (S) och kyrkorådets (M) ordföranden i Skarpnäcks församling, som kommenterar schismen med EFS-föreningen. Bilden är rätt klar. EFS hamnar bortom övervägandena när Skarpnäck reducerar. Kyrkopolitikerrna uppfattar att få av EFS-arna bor i församlingen och så är saken klar. Men så kommer det bästa:

“EFS-föreningens höga tonläge bidrar tyvärr inte till att skapa förutsättningar för framtida samarbete.” Klara besked till EFS-arna – bråkar ni med oss, får det konsekvenser.

“Vad som bekymrar oss särskilt är föreningens angrepp på två kvinnliga företrädare inom Svenska kyrkan, biskopen och kyrkoherden. Angreppen är av ett slag som inte hör hemma i Svenska kyrkan.” Där fick EFS-arna igen! Hör inte hemma i Svenska kyrkan!!

Etablissemanget inom Svenska kyrkan talar oftast om mångfald i Svenska kyrkan men när det kommer till praktisk handling så är mångfalden som bortblåst. EFS och den lågkyrkliga väckelsen (precis som exempelvis den högkyrkliga förnyelsen) är en oumbärlig del av Svenska kyrkan. Samarbetsavtalen skall inte sägas upp utan fler skall istället skapas. När alltfler församlingar inom Svenska kyrkan knappt går på styrfart och tappar terräng behövs den andliga vitalisering som de inomkyrkliga rörelserna kan ge.  Tyvärr så är många politiker helt främmande för denna realitet eftersom man inte själv har någon erfarenhet av dessa rörelser.  Jag har skrivit det tidigare, samarbetsavtalen ger bara vinnare. EFS har en stor potential att driva församlingsarbetet vilket kommer alla som bor kring samarbetskyrkan till godo. Det mest kända exemplet är St Clara kyrka i Stockholms domkyrkoförsamling  som drivs av EFS-föreningen St Claras vänner.

Det tål att på nytt upprepa vad Frimodig kyrka skriver i sin valplattform:

Frimodig kyrka är emot den stordrift av församlingsverksamheten som vi nu ser tydliga tendenser till. I stället bör Svenska kyrkan utnyttja sina olika idéburna rörelser för att församlingarna skall kunna fortsätta att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Modellen med samverkans- och samarbetsavtal mellan den lokala församlingen och EFS bör ligga till grund för liknande avtal med andra inomkyrkliga rörelser. På så sätt skulle det folkliga inflytandet stärkas och Svenska kyrkan finna vägar att fördjupa sin identitet som verklig folkkyrka.

Vilka väljer du? Närmast Jesus!

Av Jan-Anders Ekelund den 27 March 2013 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Jesus, Kyrkovalet 2013, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

vilka väljer du

 

Kyrkans tidning har gett ut en kyrkovalsbilaga. Innehållet kan man ha många synpunkter på. Den moderna teologin skall presenteras som en självklarhet för folket. Frimodig kyrka kan i alla fall glädja sig över att en av våra sympatisörer syster Marianne på Alsike kloster, omnämns som ett föredöme i sitt arbete med flyktingar. Tron får konsekvenser för Frimodig kyrka!

Grupperna har själva fått lägga in sig i en graf utifrån fyra parametrar  (sid 15). Frimodig kyrka har lagt sig närmast Jesus! Sossarna har varit ärliga och lagt in sig i det partipolitiska fältet. Hur POSK har tänkt är svårt att förstå!

Det finns också fem frågor på sid 15 där vi får klara besked. Kristdemokraterna ställer sig bakom strukturutredningen och vill behålla vigselrätten.  ÖKA säger på nytt att kyrkan kan styras av de politiska partierna fast svaret verkar vara något svävande.  Frimodig kyrka är den grupp som avviker tydligast ifrån Sverigedemokraterna, fyra av fem svar.

Det verkliga alternativet i kyrkovalet

Av Jan-Anders Ekelund den 9 March 2013 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Frimodig Kyrka, Moderaterna, POSK, Socialdemokraterna

Dag Sandahl motiverar på sin blogg varför Frimodig kyrka är det verkliga alternativet i kyrkovalet. Hans tankar följer nedan:

Frågan ställdes varför Frimodig kyrka är det verkliga alternativet i kyrkovalet. Jag ska ge ett icke helt uttömmande svar som är mitt eget men ändå.

Partipolitiseringen föröder Svenska kyrkan. I stället för att den kristna tron och kyrkokärleken är det sammanhållande, placeras folk in i den kyrkliga beslutsapparaten utifrån vilket politiskt parti de tillhör – och några av partierna blir maktens megafoner, några av dem med utomordentligt svag kompetens att ta upp allvarliga teologiska frågor eller kyrkliga utmaningar. De finns med för att driva sina partiers politik i Svenska kyrkan, denna ideologiska statsapparat. Frimodig kyrka är det verkliga alternativet genom att hålla fram Kyrkans egna identitetsfrågor. Vad vill Kyrkans Herre med Svenska kyrkan?

Alltså driver Frimodig kyrka inte bara frågor om missförhållanden utan också de avgörande viktiga frågorna om mission i Sverige, om den enhet Herren bad om för att världen ska tro och de samtids- och framtidsfrågor som hör samman med undervisning. Om människor inte vet något om kristen tro – hur kan man då i sin vildaste fantasi föreställa sig att de skulle vilja vara med i Svenska kyrkan. Och vill de inte vara med, hanterar vi inte situationen ens ekonomiskt.

Nu kan grupperingar förkunna sin egen förträfflighet och allt vad de skulle vilja göra tills ingen orkar längre. Efter två mandatperioder kan man veta att Frimodig kyrka inte bara orkat opponera kritiskt när felaktiga beslut tagits (samkönad vigsel, mastodontstrukturer i Svenska kyrkan som exempel) utan konstruktivt och kompetent medverkat i stifts- och kyrkostyrelser.
Ska jag vara lite förtjust denna morgon, när två vackra rådjur just passerat utanför prästgården, kunde jag tala om motionsskrivande, som tagits väl emot eller om insatser under sammanträden som stryrelser gillat. Frimodig kyrka sitter inte och hojtar i marginalerna. Det beror inte minst på att Frimodig kyrka i sina egna sammanhang håller idédebatten högt. Det kyrkliga analysarbete som så många vill undvika, står på vår agenda. Vi talar morgondag och framtid och ser hot och möjligheter.

Frimodig kyrka är en partipolitiskt obunden grupp. Det finns andra – oklart vad en av dem ska heta – som består av partimledlemmar, som i det kyrkliga organiserar sig “opolitiskt”. En grupp framträder också i sin nya skepnad som politisk – för annars skulle väl inte ordet “borgerlig” ingå i den kyrkliga självförståelsen?

Frimodig kyrka ägnar sig inte åt den vanliga svenskkyrkliga exkluderingslinjen. Vill man den gängse hållningen, där medkristna ska exkluderas för att de hävdar vad Kyrkan i alla tider hävdat, då ska man rösta på något av partierna. Helst S men C går nog också.
Vill man en annan tingens ordning är det Frimodig kyrka som gäller.
Frimodig kyrka står för den linje POSK bestämde sig för att lämna. Som gammal POSK-are kan jag bara beklaga detta. Och då återstår Frimodig kyrka, som har kvar målsättningen att härbärgera och hantera den kyrkliga splittringen. Det är brist på förstånd att inte ta upp motsättningar i ljuset, analysera dem och försöka finna vägar framåt.
Frimodig kyrka menar att detta enhetsarbete är nödvändigt och kan hänvisa till Jesu översteprästerliga förbön.

“Kyrkan måste vara Kyrka” har det i 80 år hetat i ekumeniska sammanhang. Svenska kyrkan måste vara Svenska KYRKAN, leva sin historia och därför se sin kallelse i dag i detta land. Olika andliga traditioner kommer med sina bidrag och så rustas Svenska kyrkan för framtiden. Frimodig kyrka hanterar kyrkofrågan i just denna bredd. Också detta utgör en del av det verkliga alternativet.

I Växjö stift ska det väl skrivas ett slags valmanifest inför kyrkovalet. Som vi nu tänker ska det hela tiden landa i konkreta arbetsuppgifter och inte bara vara ord som talar om att Frimodig kyrka är emot synden. Lite entusiasm hämtar vi från det faktum att det vi gjort hittills, tagits emot väl. Det kunde på sitt sätt bekymra. Var är förslagen från de andra nomineringsgrupperna? Går tiden åt till att förvalta det som är, så att de inte hinner tänka på förnyelse? Det är ingen spydig fråga. Det är en allvarligt menad fråga. Frimodig kyrka vill något mera. Det hörs. Den som röstat på Frimodig kyrka har fått mest talartid i kyrkomötet för sin röst och flest motioner.

Hammarbykyrkan och “kyrkopolitiken”

Av Jan-Anders Ekelund den 5 January 2013 om: EFS, Ideellt arbete, Levande församlingar, Moderaterna, Socialdemokraterna

Svenska kyrkan och EFS har ett samarbetsavtal på många platser som går ut på att den lokala EFS missionsföreningen sköter en distriktskyrka inom ett pastorat. Det är en win win situation som uppstår. Engagerat kyrkfolk ifrån EFS tar hand om församlingslivet i ett distrikt samtidigt som EFS får ta del av Svenska kyrkans kontaktnät i samhället. I många av dessa församlingar finns ett sprudlande församlingsliv som verkligen kommer människorna i respektive område till godo.

Frimodig kyrka ser gärna mer av detta. I vårt förslag till valplattform skriver vi bland annat:

… Frimodig kyrka är emot den stordrift av församlingsverksamheten som vi nu ser tydliga tendenser till. I stället bör Svenska kyrkan utnyttja sina olika idéburna rörelser för att församlingarna skall kunna fortsätta att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Modellen med samverkans- och samarbetsavtal mellan den lokala församlingen och EFS bör ligga till grund för liknande avtal med andra inomkyrkliga rörelser. På så sätt skulle det folkliga inflytandet stärkas och Svenska kyrkan finna vägar att fördjupa sin identitet som verklig folkkyrka.
En bättre väg än sammanläggningar av församlingar är att samverka kring skilda administrativa frågor där förvaltningen blivit för betungande för den enskilda församlingen …

Bekymret är att Svenska kyrkan i framförallt Stockholms stift börjar vilja säga upp avtalen. Detta har skett i Akalla och Sätra. Nu är Hammarbykyrkans avtal på söder hotat. Skarpnäcks kyrkoråd vill säga upp avtalet.
Elisabeth Sandlund har skrivit en träffsäker ledare i Dagen. Det finns även en artikel i Kyrkans Tidning.

På facebook finns det en grupp som heter Rädda Hammarbykyrkan. Du har möjlighet att trycka på ”gilla” om du har Facebook.

Tredje avsnittet av Kyrkomötes-TV

Av Gabriel Fjellander den 21 November 2012 om: Jesus, Kyrkomötes-TV, Kyrkomötet, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Moderaterna, Nomineringsgrupper i Kyrkan, POSK, Svenska kyrkans unga

Nu går tredje avsnittet av Kyrkomötes-TV att kolla på i efterhand. Missa inte säsongsavslutningen ikväll klockan 20.00!

Följ diskussionen på Twitter

Se alla avsnitt på www.kyrkomötestv.se.

mellan Scylla och Charybdis

Av Anna Sophia Bonde den 20 September 2012 om: Moderaterna, POSK, Struktur, Svenska kyrkans identitet

Enligt den grekiska mytologin finner vi i ett smalt sund de båda havsmonstren Scylla och Charybdis, vilka Odyssevs var tvungen att navigera mellan, fastän det egentligen var omöjligt, eftersom de låg så nära varandra. Försökte man undvika den ena var risken stor att man åkte rakt i gapet på den andra. Kanske är det något liknande vi står inför, när det gäller Svenska kyrkans framtida organisation.

I nya numret av Kyrkans tidning argumenterar Frimodig kyrkas Tord Nordblom, tillsammans med Mats Rimborg (POSK) och Jonas Ransgård (M), för ett enda pastorat i det som nu är Göteborgs kyrkliga samfällighet. Det kan verka förvånande, eftersom Frimodig kyrka engagerat sig starkt mot den kyrkliga stordrift som kommer att bli verklighet om Strukturutredningens, Närhet och samverkan, förslag klubbas igenom. Tord Nordblom förklarar sin position:

Alternativet till ett pastorat är i själva verket 6-8 pastorat av de nuvarande 28 församlingarna.
Många i Göteborg tror fortfarande på möjligheten att samfälligheten i Göteborg skall få vara kvar permanent.
Det tror inte vi – och utifrån detta är alternativen antingen ett megapastorat med 290.000 tillhöriga eller 6-8 storpastorat där vart och ett av dem då måste bygga upp en egen förvaltning och komma överens om hur de skall göra med gemensamma funktioner som t. ex sjukhuskyrka, skolkyrka, begravningsväsende, m.m. m.m.  Med ett megapastorat, där nuvarande pastorat, som S:t Pauli, Vasa, Johanneberg, Haga, Domkyrko, Örgryte, Angered m. fl får bli församlingar finns det betydligt större möjligheter att församlingarnas nuvarande kyrkoherdar blir en slags församlingsherdar och att likriktningen i Göteborg inte blir lika stor som om det blir 6-8 stora pastorat med onaturliga sammanslagningar.
Min bedömning är att flertalet församlingar, inte minst de som leds av “vårt folk”, vill ha det så och jag gör samma bedömning. De ser 6-8 storpastorat som en sämre lösning än ett enda megapastorat. Kh i megapastoratet blir domprosten och då kan mellancheferna i större utsträckning vara församlingsherdar. Det som nu är Göteborgs kyrkliga samfällighet blir i så fall Göteborgs pastorat.
Givetvis inte alls idealiskt, men i nuvarande situation det minst dåliga alternativet.

(more…)

Moderaterna i ny skepnad.

Av Jan-Anders Ekelund den 14 February 2012 om: Moderaterna, Nomineringsgrupper i Kyrkan, Partipolitisering

Moderaterna skall dra sig ur nästa års kyrkoval. Eller skall de det? Nu är man på väg att bilda en ny nomineringsgrupp med namnet Borgerlig samling.

På Wikpedia finns olika förklaringar till ordet borgerlig. En förklaring är att borgerlig betyder profan i motsats till kyrklig:

Profan I förhållande till det kyrkliga, betecknar ordet borgerlig något profant, icke-kyrkligt. En borgerlig högtid är således en högtid utan religiösa inslag. De enda borgerliga helgdagarna i Sverige är första maj och nationaldagen (den senare från och med 2005). En borgerlig kommun är en “vanlig” kommun jämfört med en kyrklig kommun, det vill säga en församling. Det finns borgerliga motsvarigheter till stora kristna familjehögtider såsom dop, konfirmation, bröllop och begravning.

Kunde inte moderaterna hittat ett lämpligare namn för en nomineringsgrupp som ställer upp i kyrkliga val?
Jag inser att man vill förknippa sig med någon form av blandning mellan konservativ och liberal allmänpolitisk ideologi. Men det borde faktiskt vara irrelevant i de kyrkliga valen.
Jag hälsar återigen alla kyrkligt förtroendevalda moderater, som känner igen sig i Frimodig kyrkas valplattform, välkomna över till Frimodig kyrka. Det är ett kyrkligt alternativ!

Läs också på POSK:s blogg.

Läs också vad moderaten och tidigare chefredaktören på tidningen Barometern i Kalmar, Per Dahl, skrev i september. Han ställer upp för Frimodig kyrka i de kyrkliga valen.

Kyrkans tidning nr 47

Av Jan-Anders Ekelund den 24 November 2011 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Gudstjänst, Ideellt arbete, Jesus, Moderaterna, Organisation, Partipolitisering, POSK, Socialdemokraterna, Struktur, Svenska kyrkans lära

I dagens nummer av Kyrkans tidning finns en ”tvärkyrkopolitisk” debattartikel om strukturutredningen ifrån Solna församling. Författarna sågar utredningen jäms fotknölarna. Det intressanta är att den är skriven av representanter för alla de partier och nomineringsgrupper som enhälligt lagt fram utredningen (m, s, kd, c, fisk och posk). Artikeln heter ”Centralisering genom tvång”. Huvudpoängen enligt författarna är att utredningen riskerar att tömma församlingsbegreppet på innehåll och reducera den lokala demokratin och det lokala ansvarstagandet på ett oacceptabelt sätt. Jag tror att de har rätt. Genom att ta bort kyrkoordningens krav på att en församling måste fira gudstjänst varje söndag – kyrklig helgdag, så är risken uppenbar att vi avskärmar oss ifrån vad Kyrkan menar vara en församling. Genom att flytta upp besluten ifrån församlingarna till pastoraten så riskerar vi också att det ideella arbetet och engagemanget tynar bort.

Är det inte så att hela utredningen är en enda stor spretig kompromiss? Alla har fått i genom sina kardinalfrågor. Moderaterna tror sig ha fått försäkringar om att utredningens förslag kan trygga ekonomin. Sossarna vet att de kan behålla sitt inflytande över kyrkan, trots att allt färre vill engagera sig, genom att makten koncentreras till allt färre människor i de stora pastoraten. Maktkoncentrationen innebär naturligtvis också att “kyrkopolitiskt” ej korrekta åsikter kan kväsas effektivt. Centern får på pappret behålla församlingsnamnen och deras kamp för att tunna ut församlingsbegreppet har gett resultat. Folkpartisterna tror sig ha kommit en bit på vägen i deras mycket lovvärda arbete för fri församlingstillhörighet, genom att man inte behöver bo i församlingen, för att kunna väljas in i församlingsrådet. Vad kd och posk fått ut av utredningen det vet jag inte riktigt. Men jag känner till ett flertal mycket bekymrade gräsrötter ifrån dessa grupper.

Vad kan man mer läsa i dagens nummer i Kyrkans tidning? Jo, Anna Sophia Bonde gör debut som extern skribent. I detta nummer har hon till uppgift att kommentera dagens ledare som handlar om prästen Ulla Karlsson. Ni vet hon som så tragiskt förnekat hela försoningsläran i den kristna tron. Ulla Karlsson har gjort det enda riktiga och lämnat sin tjänst. KT:s ledare tycker dock att Svenska kyrkans forskningsenhet skulle ha stått upp bättre för Karlsson.
Anna Sophias kommentar är väl värd att läsa. Ni finner den här under rubriken ”Biskoparna borde sitta i krismöte” efter ledaren.

Anna Sophias bidrag kan också läsas här. (more…)

Partierna saknar folk!

Av Jan-Anders Ekelund den 6 November 2011 om: Frimodig Kyrka, Moderaterna, Organisation, Partipolitisering, Socialdemokraterna, Struktur, Svenska kyrkans identitet

I min barndoms tidning (HD/NST) som jag nu bara läser på distans via nätet finns en ganska fantastisk artikel om den kyrkopolitiska verkligheten 2011.

Kyrkopolitiker ifrån de politiska partierna i Helsingborg klagar på att de inte har tillräckligt med folk att putta in i kyrkopolitiken i Helsingborg när deras kandidater hoppar av under mandatperioden. Alla vet att detta problem finns för de politiska partierna runt om i landet. Det kan på de obundna listorna finnas hur mycket folk som helst som vill ta ansvar i Svenska kyrkan och som tillika har god kunskap om kyrkan. När de politiska partiernas folk hoppat av under mandatperioderna riskeras att stolarna kommer att stå tomma, trots att det fanns långt mer än tillräckligt med kandidater i valet på de obundna listorna.

Ett nytt valsystem måste införas snarast utan partier. Inför rena personval på den lokala nivån och indirekta val på stifts- och riksnivå. Istället försöker partierna att lösa problemet via strukturutredningens stordriftstänk som rationaliserar bort antalet förtroendevalda drastiskt. På detta sätt kommer kyrkan att få ett demokratiskt underskott.

En uppmaning till politikerna i Helsingborg är, lägg ned i nästa val! Låt Kyrkfolket ta över. Kyrkfolket är den obundna gruppen i Helsingborg som uppmanade väljarna i förra valet att rösta på Frimodig kyrka i stifts- och kyrkomötesvalen. Jag ser gärna att också fler obundna grupper ger sig in i ”kyrkopolitiken” i Helsingborg i väntan på att vi får ett rent personvalssystem.

Nu är det klart, moderaterna lämnar kyrkovalen

Av Jan-Anders Ekelund den 22 October 2011 om: Frimodig Kyrka, Moderaterna, Partipolitisering, Svenska kyrkans identitet, Svenska kyrkans lära

Igår beslutade Moderaterna på sin partistämma att dra sig ur kyrkovalen på alla nivåer. Detta är naturligtvis den enda rimliga utvecklingen när kyrkan skall vara skild ifrån staten. Självklart så är alla kyrkliga moderater välkomna att engagera sig i Svenska kyrkan även i framtiden. Engagemanget skall bygga på den kristna tron och närvaron i den gudstjänstfirande gemenskapen och inte på partimedlemskapet. De andra partierna kommer att följa efter, frågan är bara när. Det kommer inte att accepteras i framtiden, i ett sekulärt samhälle, att de politiska partierna ställer upp i trossamfundens val.

Ryktet säger att moderaterna kommer att starta en ny nomineringsgrupp med ett partipolitiskt neutralt namn. Ett namn som nämns är “Kyrkoalliansen”. Självklart så står det dem helt fritt att göra det. Men det känns trots allt lite som en halvmesyr för att värna sina personliga positioner istället för att gå in i de redan existerande partipolitiskt obundna grupperna. Jag hoppas inte att den moderata partiapparaten skall användas för att distribuera valmaterial i nästa “kyrkovalrörelse” för en moderatgrupp med förtäckt namn.
Än en gång, ni som tidigare varit kyrkligt förtroendevalda för moderaterna och som ställer sig bakom Frimodig kyrkas valplattform, välkomna med i Frimodig kyrka! I Frimodig kyrka kommer ni att få möta människor med högst skiftande partipolitisk hemvist men som älskar Svenska kyrkan och dess bekännelse!

Svenska Dagbladet
Sveriges Radio
Kyrkans Tidning
Dagen
Dagen

Tillägg 2011-11-15
Dagen