Erik Johansson ny missionssekreterare i EFS

Av Jan-Anders Ekelund 21 June 2009 om: EFS, Frimodig Kyrka

Styrelseledamoten i och kyrkomöteskandidaten för Frimodig kyrka, Erik Johansson har blivit ny missionssekreterare i EFS. Det är bara att gratulera EFS till ett bra val. Utnämningen visar att det finns många kompetenta personer inom Frimodig kyrkas led. Det är bara för vår kyrka och närliggande kyrkliga organisationer att utnyttja dem. Erik jobbar idag som präst i Örebro.

Följande skriver Frimodig kyrka om mission sin valplattform under rubriken Mission – trons multiplicering:

Mission är Jesus eget uppdrag till sin Kyrka i alla tider. Uppdraget, som aldrig kan väljas bort, gäller både i Sverige och utomlands. Fortfarande är det många människor över hela världen som inte hört evangeliet. Tyvärr har Svenska kyrkan kraftigt tonat ned sitt internationella missionsarbete. FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan på nytt sänder ut missionärer för att evangelisera. Sanningsanspråket i kristen tro får inte sättas på undantag, samtidigt som det personliga mötet kräver att man möter andra människor med respekt. All mission bygger på att man ser hela människans behov. FRIMODIG KYRKA tror att en kyrka utan verklig mission är en tynande kyrka.