Kyrkomötet dag 2

Av Jan-Anders Ekelund 26 October 2011 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet

Här kommer en hälsning ifrån Dan Sarkar ifrån Broby i nordöstra Skåne. Han representerar Frimodig kyrka och Lunds stift på Kyrkomötet.

Kyrkomötets andra dag var en spännande, tråkig, händelserik, händelsefattig dag… Jag upplever mig pendla mellan att tycka att detta är helt meningslöst och ganska roligt – ibland under samma minut!
Dagen inleddes med beslutsfattande: de ärenden som debatteras ena dagen får vila över natten för att grupperna skall hinna bestämma sig hur de skall rösta. Idag handlade det om årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå, Revision och granskning av Svenska kyrkans verksamhet samt Ersättning för kyrkliga handlingar. Den senare frågan har ställt till det lite: Man vill få bort svarta pengar som ersättning för präster som begraver utanför sin anställning (t.ex. familjepräster eller pensionärer), men samtidigt låta folk få välja präst själv utan att det skall kosta dem något. Reglerna som infördes vid årsskiftet fungerar dåligt, eftersom många församlingar inte vill betala utsocknes präster (vissa vigselkyrkor har nästan 100 utsocknes vigselförrättare per år – det blir mycket pengar till extralöner), och då får de inte bara vara utan arvode; de får t.o.m. stå för resan själva (det har kostat vissa präster flera tusen kronor bara i år att resa till gratis förrättningar utan att ens få reseersättning). Nåväl, beslutet blev att saken skall utredas skyndsamt.
Därefter följde dagens debatt, som varade från ca 11 till 19 med avbrott för lunch. Hur SKUT skall styras och ledas i framtiden fick stort debattutrymme, liksom frågan hur SvK skall hantera den nya skollagen som förbjuder religiösa inslag i skolavslutningarna. Andra frågor behandlas ganska styvmoderligt, t.ex. Berth Löndahls motion om att undersöka möjligheten till central upphandling av miljöcertifierad el. Allts, att gå till elbolagen och säga: ”Vi är tusentals församlingar i Sverige som vill ha miljövänlig el. Vad är det bästa erbjudande ni kan ge?” Detta skulle både ge församlingarna billig el och driva på utvecklingen mot miljövänlig el. Men utskottet avslog motionen.
Så här ser det ut: stort och smått blandas (ur motionsfloden: Ägandefrågan för biskopsgårdar, Kollektupptagning, Sök EU-bidrag, Teatergrupp, Kärnkraft, Kloster, Församlingsutvecklingsutbildning, osv)
Mitt slutintryck av dagen är ändå att de FK-motioner som röstades ner förra året ändå har satt avtryck: det talas om evangelisation och mission, om vikten att vårda ekumeniska relationer, osv på ett sätt som jag inte minns förekom för ett år sen.
För övrigt debatterade Håkan Sunnliden och Olle Burell på P4 Uppland i eftermiddags. Lyssna här.

Tack för förböner och hälsningar!
Dan Sarkar