Nu vaknar biskoparna!

– Brevet är en förvarning om att vi kan vara på väg att bli isolerade. Engelska kyrkan är en stor folkkyrka som liknar vår egen, en kyrka som vi har en nära gemenskap med. Hur vi hanterar äktenskapsfrågan påverkar så mycket annat än vad vi ska kalla samkönade pars kyrkbröllop. Nu handlar det också om vår plats i de kristna kyrkornas gemenskap.

Detta säger biskop Sven Thidevall i Växjö. Läs själva i Dagen, Svenska Dagbladet och på Svenska kyrkans hemsida.