Primus inter pares

Av Anna Sophia Bonde 9 July 2013 om: Systerkyrkor i världen

Det händer spännande saker i Rom. Den nye påven Franciskus verkar, för att vara en “maktperson”, vara ovanligt mån om sin integritet. Tidningen Dagen rapporterar att han sagt nej till påvliga skor, att han promenerar till jobbet och själv byter glödlampor. Han är också i färd med att reformera Vatikanens strukturer, något som den katolska tidskriften Signum skrivit om:

I sin predikan på lördagsmorgonen sade påven att den första generationens kristna var mer angelägna om att forma en gemenskap av döpta personer präglade av ömsesidig välvilja, snarare än att försöka bygga en gemenskap styrd av regler och lagar. Och påven fortsatte genom att uppmana de närvarande att vara öppna för att de kyrkliga strukturerna nu behöver förändras: ”I kyrkans liv finns gamla strukturer som inte nödvändigtvis kommer att bestå för alltid. Sådana strukturer behöver förnyas.”

Integritet, mod och öppenhet inför Andens röst – det är en treenighet som också svenskkyrkliga präster skulle kunna inspireras av. Än så länge har vi det ju gott ställt, ekonomiskt sett, men när nu påven Franciskus verkar mena allvar med sin strävan att, omgiven av lyx och bekvämlighet, (fortsätta) vara fattig i Anden skulle vi ju kunna se det som en utmaning att, också vi, öva oss i den konsten. Inte bara som förberedelse inför eventuellt snålare tider utan som en övning i att vara öppna för det Gud vill ge – istället för att, som det så lätt blir, fixa allt själva – genom ren och skär effektivitetsiver.