Kärleksfull tillbedjan

För tre år sedan beslöt Frimodig kyrkas riksstyrelse att initiera ett bönenätverk, som alltsedan dess varit i funktion. Till detta kan man enkelt anmäla sig, genom att på hemsidan fylla i sin e-mailadress. Då får man varannan vecka ett bönebrev med en liten inledande meditation och därefter några böneämnen inför de kommande veckorna. Det känns gott att be tillsammans och viktigt att, som nomineringsgrupp, inkludera bönen som en självklar del i arbetet. Här följer några ord av den amerikanske författaren Tim Stafford (citerade i PhilipYanceys bok Bön – spelar det någon roll? Libris)

Vi ber inte för att berätta saker som Gud inte vet, eller för att påminna honom om saker som han har glömt. Han bryr sig redan om det vi ber om./…/Han har bara väntat på att vi ska bry oss om det tillsammans med honom. När vi ber står vi vid Guds sida och betraktar människorna och svårigheterna tillsammans med honom. När vi lyfter blicken från dem till honom gör vi det med kärleksfull tillbedjan, precis som när vi ser på våra äldsta och bästa vänner och berättar för dem hur mycket vi tycker om dem, fast de redan vet om det.

Denna lördagskväll går mina tankar och förböner till den koptiska kyrkan i Egypten som idag sett en av sina präster mördas, enligt en kort notis i tidningen Dagen. Fader Mina Aboud Sharubiyin sköts ihjäl av män på motorcykel utanför en kyrka i norra Sinaiområdet. Förra söndagens episteltext (1 Petr 2), om Jesus som hörnsten eller stötesten, blir plötsligt plågsamt konkret.