Sökes: tulipanaros

Av Anna Sophia Bonde 23 May 2013 om: Ärkebiskopen, Folkkyrka

I veckans ledartext resonerar Kyrkans tidnings Barbro Matzols om kvalifikationerna hos och förväntningarna på den nye ärkebiskopen. Matzols räknar upp de många olika utmaningarna: den nedåtgående statistiken, den myckna byråkratin, den hotande kyrkosplittringen och avslutar:

 

Men kanske blir ändå den viktigaste uppgiften för Svenska kyrkans kommande ärkebiskop att vara den som inom och utom kyrkans väggar för vidare det kristna budskapet i en tid som hela tiden förändras. Professor Henry Cöster föreslår i senaste numret av Svensk Kyrkotidning att biskoparna bör utrustas med varsin teologisk kommitté som hjälper dem att fokusera på teologin och på vad som är en biskops uppgift. Det kanske är framtidens och episkopatets väg.  Den som har något att säga och bottnar i det blir ju också intressant för medierna.

Det ligger förstås mycket i det. Ändå tror jag vi skulle behöva en ärkebiskop som genomskådat det där pratet om att tiden “hela tiden förändras” och vågar ta mediejakten med ro. Med psalmens ord: Minns att var sekund är en liten stund/av evigheten hos Gud. (SvPs 752) Eller med orden från den något äldre psalmboken: om Herren inte bygger huset är arbetarnas möda förgäves. (Ps 127:1)