Stockholmsmötet 2012

Av Jan-Anders Ekelund 20 November 2011 om: Frimodig Kyrka, Stockholmsmötet

Frimodig kyrka kommer att arrangera ett nytt Stockholmsmöte 10-11 november 2012. Boka redan nu i almanackan!

Vid förra Stockholmsmötet 2008, kom det cirka 500 personer. Det är troligen den största uppslutningen ett ”kyrkopolitiskt möte” haft i Svenska kyrkan. Det som kännetecknar Stockholmsmötet är att vi försöker förena ”kyrkopolitik” med uppbyggelse. Denna gång kommer bl.a. Biskop Graham Cray, ifrån Church of England, och någon ledare för Mekane Yesus kyrkan i Etiopien. Fler spännande talare utlovas! Vi kommer att vara i S:t Matteus kyrka.

Frimodig kyrka vill odla de internationella relationerna. Svenska kyrkans självpåtagna isolering ifrån de stora kyrkorna i världen måste vi bryta. Mekane Yesus kyrkan i Etiopien är en av de allra största lutherska kyrkorna i världen och kanske den kyrka som växer mest av alla lutherska. Kyrkan har växt fram genom svenskt missionsarbete ifrån slutet av 1800-talet. Nu är det Svenska kyrkan som är den svaga kyrkan, vi måste lära av våra trossyskon ifrån Etiopien.

Biskop Graham Cray var tidigare kyrkoherde i York som eftertädare till David Watson. Graham Cray jobbar mycket med att intergrera den kristna tron i dagens samhälle utan att göra avkall på vad kristen tro är. Han har sedan 2008 varit ledare för “Frech Expressions”. Church of England, som är en folkkyrka lik Svenska kyrkan, har tvingats till drastiska förändringar på grund av sjunkande medlemstal. För att möta den situationen har man sedan ett tiotal år sökt nya uttrycksformer för att kommunicera evangeliet i vår tid. Detta arbetet har fått namnet ”Fresh Expressions”. Arbetet har lett till en vändning i många församlingar. Församlingarna har fått se väckelse och expansion. Det är precis det vi längtar efter i Svenska kyrkan.

Vi ses i Stockholm 10-11 november 2012!