Motionera mera…..

Av Jan-Anders Ekelund 30 July 2012 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, ÖKA, POSK, Struktur

Svensk kyrkans hemsida presenterar all motionerna till årets Kyrkomöte här. Mats Rimborg för statistik på Posk:s blogg. Ännu en gång visar det sig att Frimodig kyrka motionerar flitigast. Våra representanter på Kyrkomötet tar sitt uppdrag på allvar. Till årets Kyrkomöte är det färre motioner än vanligt. Höstens stora fråga är strukturutredningen. Frimodig kyrka är starkt kritisk till denna utredning som bestått av representanter ifrån de borgerliga regeringspartierna, (s) plus Posk. Många av våra motioner handlar just om utredningen. Det råder en stor samstämmighet mellan de nomineringsgrupper som ingått i utredningen kring dess innehåll. Detta innebär att de mycket sparsamt motionerat kring utredningen.

Den allra märkligaste motionen är en ifrån Bo Hanssons ÖKA. ÖKA framställer sig som partipolitiskt obundet men Hansson argumenterar för de politiska partiernas självklara existensberättigande på Kyrkomötet. Liknande tankar har Hansson framfört tidigare i andra sammanhang. Finns det mer än två partipolitiskt obundna alternativ på Kyrkomötet, Frimodig kyrka och Posk?