Svenska kyrkans ökade isolering

Av Jan-Anders Ekelund 14 July 2009 om: Äktenskapet, Ekumenik

Svenska kyrkan har under lång tid velat vara en brobyggare mellan olika kyrkor. Svenska kyrkan har ett flertal ekumeniska överenskommelser mellan sig och andra kyrkor. Dessa överenskommelser är förpliktigande. Bl.a så ingår Svenska kyrkan i Borgågemenskapen (the Porvoo agreement) tillsammans med de andra lutherska folkkyrkorna i norra Europa och de Anglikanska kyrkorna på Brittiska öarna. Det skall råda koncensus mellan kyrkorna när avgörande lärobeslut tas. Skillnaderna mellan kyrkorna får inte öka, utan snarare skall de minskas. Framförallt bör inte någon kyrka ändra i sin lära på ett område där det redan råder enighet. Jesus egen bön i Joh 17:21 om att vi alla skall vara ett, ligger naturligtvis till grund för att kristen enhet är viktigt.
På Church of Englands hemsida kan man läsa ett brev som högsta ledningen skrivit till ärkebiskop Anders Wejryd. Engelska kyrkan uttrycker en mycket stark oro över Svenska kyrkans förestående beslut att ändra lära angående äktenskapet. Det framkommer tydligt att Svenska kyrkan riskerar att marginaliseras. Läs brevet, det är bara början på den isolering Svenska kyrkan kommer att gå till mötes ekumeniskt.
Den politiska beslutsordningen i Svenska kyrkan klarar inte av och verkar inte heller ha intresse av att hålla ekumeniska överenskommelser. Det skall bli mycket spännande att se hur ärkebiskopen svar kommer att se ut.
Tidningen Dagen kommenterar också brevet.