FRIMODIG KYRKA har tydligt redovisat sin hållning i ämbetsfrågan

Av Jan-Anders Ekelund 19 September 2009 om: Ämbetsfrågan, Frimodig Kyrka

I ett insändarsvar i Dagbladet Sundsvall redovisar Frimodig kyrka sin inställning kring ämbetet. Artikeln är underskriven av diakonen Barbro Marklund och prästerna Einar Marklund, Maria Eckerdal, Sofia Aspling och Evalotta Kjellberg.