Bloggposter på ämnet Okategoriserade:

Utred församlingsbegreppet (motion 34)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl, Frimodig kyrka, med hemvist i det enormt stora Malmö pastorat, menar att församlingsbegreppet inom ett storpastorat behöver definieras tydligare.

Förslaget lyder:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur begreppet församling i dag ska förstås, detta inte minst utifrån de förändringar som strukturutredningen medfört.

Du kan ladda ner motionen genom att klicka här.

Gudstjänstlivets kris (motion 33)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl, Kjell O Lejon och Leif Nordlander (alla ur Frimodig kyrkas grupp i Kyrkomötet) motionerar gemensamt om “krisen i gudstjänstlivet”. Texten i sin helhet kan du läsa här:

Att gudstjänstlivet befinner sig i kris i Svenska kyrkan är knappast någon nyhet. Statistiskt lär endast 20 procent av församlingarnas huvudgudstjänster samla fler än 20 deltagare. Men krisen är vidare än enbart antalet deltagare, det finns även en osäkerhet kring vilka gudstjänster som ska firas, hur de ska utformas, vilken karaktär en gudstjänst ska ha för att samla deltagare.
Under de senaste decennierna har antalet gudstjänstfirare i huvudgudstjänsten haft en konstant och ansenlig nedåtgående trend. Inte under något år under innevarande sekel har antalet deltagare ökat. Förhoppningarna att den nya kyrkohandboken ska ändra detta lär inte infrias. Det krävs andra grepp än en ny kyrkohandbok.
Att under så många år haft en nedåtgående trend utan att en kriskommission tillsatts är olyckligt. Detta borde ha skett för många år sedan. Det är dock bättre sent än aldrig. En krisgrupp behöver tillsättas för att analysera orsaker, åtgärder men också utvärdera de sammanhang som faktiskt finns, där tendensen brutits och där antalet gudstjänstfirare ökat. Finns det gemensamma faktorer som orsakar en sådan positiv utveckling? Den statistik som i dag finns tillgänglig ger inte tillräckliga svar. Vissa iakttagelser kan dock enkelt göras, som t.ex. att kontinuitet i fråga om tider, platser och ansvarig präst är viktigt. Att förkunnelsen är central är ett annat exempel, liksom att det finns ett aktivt ansvarstagande lekfolk.
Men en kriskommission skulle inte enbart ha till uppgift att utreda orsaker till nedgången, ta fram positiva exempel och gemensamma faktorer som bryter trenden utan också ge stöd till stift och församlingar så att uppgivenheten stävjas och frimodigheten växer.
En kyrka utan ett levande gudstjänstliv förlorar till sist sitt existensberättigande. Att fira gudstjänst är den för kyrkan absolut nödvändiga handlingen.

Förslag till beslut i Kyrkomötet:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en ”kriskommission” för gudstjänstlivets utveckling.

Förhållandet mellan pastorat och församling (motion 32)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl är en flitig motionär. I denna motion ges exempel på att församlingens betydelse förminskats till förmån för den överliggande pastoratsnivån. “På flera punkter skulle en förändring vara önskvärd för att inte lokalt förlora i initiativkraft och samhörighet, närhet och samverkan, för att nu använda strukturutredningens egen titel”, skriver Berth i sin motion.

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera en förändring, så att ordförande i församlingsråden tillsätts av församlingsrådet självt och att församlings-råden har att tillsammans med kyrkofullmäktige godkänna församlingsinstruktionen.

Du kan ladda ner motionen genom att klicka här.

Pastoralteologisk utbildning vid Johannelunds teologiska högskola (motion 24)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Kjell O Lejon, Frimodig kyrka, motionerar här tillsammans med Sven Gunnar Persson (POSK), Leif Nordenstorm (FiSK) och Torbjörn Aronsson (KR). Det är något extra fint med samarbete!

Motionens förslag sammanfattas i följande förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillse att den pastoralteologiska prästutbildningen vid Johannelunds teologiska högskola återigen till fullo godkänns som komplett pastoralteologisk prästutbildning för tjänst som präst i Svenska kyrkan.

Vill du läsa hela motionen kan du klicka här.

Motioner till kyrkomötet 2018

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

I vanlig god ordning har Frimodig kyrkas ledamöter i Kyrkomötet varit flitiga motionärer – i år också. Av totalt 95 motioner kommer 13 från Frimodig kyrka.

I kommande bloggposter görs dessa kända genom individuella presentationer. Där kan man också hitta, ladda ner och läsa motionerna i sin helhet.

Länk till Kyrkomötets sida: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/arenden-till-kyrkomotet-2018

Välsignelse över arbetet i Kyrkomötet 2018!

Arbetet med kyrkohandboken ingen framgångssaga

Av Jan Erik Amilén den 19 December 2017 om: Okategoriserade

Ulla Rickardsson uttrycker i HP den 16/12 sin glädje över den nya kyrkohandboken. Det är förvånansvärt med tanke på resultatet. Att man tar ett beslut som innebär att man omedelbart skall revidera väsentliga delar av handboken visar på beslutets brist på logik.

Någon vecka före beslutet kom en rapport från revisionsföretaget Grant Thornton som granskat arbetsprocessen bakom handboken. Maria Schottenius sammanfattar rapporten i Dagens Nyheter: “Det är en katastrofal läsning för de ansvariga. Underkänt på samtliga punkter. Man kan få grönt, gult och rött som betyg. Här delas det ut fyra rött och fyra gult – ingen enda punkt i processen får grönt.” Projektplanering och metod, styrning, uppföljning och transparens får alla rött.

 

Frimodig kyrka röstade emot förslaget av ovan nämnda skäl. Men det fanns fler:

Kritiken mot musiken i förslaget har varit kraftig och föranlett många avhopp av musikalisk expertis. Kritiken mot den språkliga halten har varit förödande, bl. a. från Svenska akademin. Kritiken mot teologin har även den varit kraftig från teologiskt sakkunniga.

 

Frimodig kyrka har varit mycket aktiva under arbetet med handboken och åtskilliga motioner har skrivits. Drivkraften har varit att forma en handbok med slitstyrka och teologisk halt som håller över tiden och där banaliteter undviks.

 

Trots kritiken har nu beslutet fattats. Det stora gemensamma jublet och den glödande entusiasmen vill dock inte riktigt infinna sig. I kyrkomötesdebatten lyste inläggen som jublade över en god teologi med sin frånvaro. Glädjen över ett vackert, hållbart språk var obefintlig. Inga röster hävdade att musiken utgjorde kvalitativa höjdpunkter.

Snarare har intrycket varit att förslaget tvingats fram och att tjugo års arbete och överväganden till sist måste ge resultat – med den absurda konsekvensen att en partipolitisk majoritet dominerad av Socialdemokraterna och Centerpartiet nu har beslutat om hur Kyrkan ska fira sin gudstjänst.

Man vill säkert väl. Men där ideologin går in, där går mysteriet ut. Kyrkans guld blir till sand.

 

Ulf Sjödahl

Frimodig kyrka Halmstad

Grattis POSK!

Av Jan Erik Amilén den 18 September 2017 om: Okategoriserade

Morgonen, dagen efter valdagen. Några noteringar kan göras, men detta är fortfarande grundat på ett valresultat som inte är riktigt färdigräknat, än mindre det slutgiltiga.

POSITIVT för Frimodig kyrka

 1. Frimodig kyrka blir representerad i många kyrkofullmäktige där vi tidigare inte funnits med.
 2. Frimodig kyrka fick fler röster än någonsin i valet till kyrkomötet
 3. Frimodig kyrka har antagligen gjort mer i valrörelsen än någonsin tidigare
 4. Det sammanlagda stödet för POSK, Frimodig kyrka och ÖKA är större än någonsin

NEGATIVT

 1. Partiapparaternas kraft har vi inte kunnat stå emot
 2. Vi har inte lyckats få media bort från konfliktmönstret S mot SD (och hur gör man det?)

NOTERINGAR kring valet till kyrkomötet, i stort

Det är de nomineringsgrupper som har haft en koppling till ett riksdagsparti, men som frigjort sig, som tagit mest stryk. Delvis har dessa nomineringsgrupper upplevts hamna i medieskugga. Flest mandat har förlorats av: Borgerligt alternativ (-9), MpiSK (-6) och kristdemokraterna (-5). Störst ökningar fick SD (+8), Centern (+5) och POSK (+5). Grattis till POSK!

Noteringar kring valet till kyrkomötet, för Frimodig kyrka

Totalt har i dagsläget ökningen av röster i valet blivit 3863 röster. När valet slutligt är klart bedöms mer än 4000 nya röster ha tillkommit.

Negativ utveckling på stiftsnivå noteras för (procentandel, i ordning) Göteborgs stift, Västerås stift och Härnösands stift.

Störst ökning i antalet röster tillföll (i ordning) Stockholms stift, Växjö stift och Strängnäs stift. Nytt mandat ser ut att tillfalla Linköpings stift (för första gången i så fall, stort grattis) medan mandat tappas i Göteborgs, Västerås och Härnösands stift. Totalt antar vi att 10 mandat tillfaller Frimodig kyrka, och att detta inte ändras (2013: 12 mandat).

VÅRA VALBUDSKAP, en tidig utvärdering

 1. Vägen för Svenska kyrkan är en kyrka fri från partipolitik. Inte fel; de partipolitiskt obundna nomineringsgrupperna ökade, och hela ökningen tillföll POSK, där redan namnet ger denna vägledning. POSK är heller inte utsedd som ett “hot” mot den s.k. öppna folkkyrkan i partiernas debattinlägg, och det är naturligtvis inte heller ÖKA.
 2. Sanningen för Svenska kyrkan är en kyrka med kärlek till Guds ord. Samt:
 3. Livet i Svenska kyrkan är en kyrka med Jesus i centrum.
  Dessa båda valbudskap (2-3) gav nya röster, men inte i samma utsträckning som riksdagspartierna fick (med andra budskap, förstås!)
  De “fromma” budskapen tilltalar naturligtvis inte främst majoriteten av de nytillkomna väljarna som inte röstade 2013. De har ofta andra skäl att gå och rösta i kyrkovalet än en personlig tro och ett personligt andligt intresse. Bland formuleringar på sociala medier citeras: “Jag röstar för att inte SD ska komma in”. Men SD hade ju redan kommit in! Andra röstar främst av lojalitet med sitt “eget” riksdagsparti.
  Vår bestämda uppfattning är att valresultatet är en besvikelse för SD, något de dock inte kommer att tillstå.

Borde vi formulerat våra budskap annorlunda, och är vår hållning till samkönade äktenskap en nackdel i valet?
Nej, så kan vi inte tänka idag – även om en eftervalsanalys ska få fundera en längre tid. Vi vill ju stå för att vår äktenskapssyn är den vi finner bibliskt stöd för – även om detta inte är valvinnande.
Och vi vill vara kyrkfolkets röst, inte en anpasslig grupp som räds att uttrycka att vi vill vara nomineringsgruppen för s.k. klassisk kristen tro (bibel- och bekännelsetrogen), och som frimodigt vågar uttrycka att vi vill sätta Jesus i centrum. Detta ändras ju inte av att många väljare i ett sekulariserat Sverige inte kan ta tron på Jesus som kyrkans Herre som sin personliga utgångspunkt vid röstandet i kyrkovalet.

Tack till alla väljare, särskilt till er som för första gången valde Frimodig kyrka!, för ert stöd. Frimodig kyrkas valda representanter på alla nivåer vill försöka motsvara det förtroende ni gett. Välsignelse! Vi vill frimodigt verka framåt, mot 2021.

Jan Erik Amilén, ordförande

“Vi har gjort så gott vi kunnat!”

Av Jan Erik Amilén den 17 September 2017 om: Okategoriserade

Valet är avslutat och vallokalerna har stängt. Nu återstår räknandet av röster under kvällen, så vi får fram ett preliminärt valresultat.

Redan nu, utan hänsyn till hur valet har gått, vill jag som ordförande rikta ett stort tack till alla våra sympatisörer, medlemmar och valarbetare i stort som smått! Vi har antagligen gjort mer och satsat mer än någonsin. Vi får säga att vi gjort så gott vi kunnat i år!

Mediebruset har till stor del handlat om S och SD, vilka båda utsett varandra till huvudmotståndare. Många journalister har valt att spegla kyrkovalet efter denna “konflikt”, trots att detta är riksdagsparti mot riksdagsparti. Intressantare hade varit att spegla partipolitisk plattform mot partipolitiskt obundna nomineringsgrupper. Media ingår endast till en liten del i det vi kan påverka! Ett antal nomineringsgrupper har fått liten uppmärksamhet, eller nästan ingen alls. Till dem hör vi verkligen inte!

På många andra sätt har en “JESUS-rörelse för 2000-talet” kunnat märkas. Frimodig kyrka har haft en strykande åtgång på valmateriel, vilket får tolkas som att det nått ut till många. Riktigt många! Tack till alla som spridit information, muntligt och genom trycksaker. Många valsedlar är utdelade. Genom att våra kandidater på många sätt är vår viktigaste “reklam” vill jag tacka alla toppkandidater för att ni ställer upp i valet, och för de starka representanter för Jesus Kristus ni får vara när ni talar för att vi vill att Svenska kyrkan mer och mer skulle bli en “frimodig och tydlig kyrka som vill sätta Jesus i centrum”.

Välsignelse över er alla!

Jan Erik Amilén
Ordförande Frimodig kyrka

Replik till Bengt Olof Dike

Av Jan Erik Amilén den 15 September 2017 om: Okategoriserade

Repliken är insänd till Kyrkans Tidning den 7 september kl. 12.51. Tyvärr togs den inte in i gårdagens KT. Frimodig kyrka kan bara beklaga detta.

Dikes debattartikel ”Tar Frimodig kyrkas ledning avstånd från anklagelserna?” KyT debatt 170907, kan hämtas genom att klicka här.

**

Här kommer det svar som skickats till Kyrkans Tidning:

Bengt Olof Dike önskar tydligen svar på om Frimodig kyrkas ledning tar avstånd från Göran Skyttes anklagelser.

Ur Dikes debattartikel, införd 170907: ”I en stor annonsbilaga i tidningen Världen idag påstår Frimodig kyrkas kandidat i Lunds stift till kyrkomötet, TV-kändisen Göran Skytte (fjärde platsen på listan), att förkunnelsen i Svenska kyrkan är uttunnad och ”att bibliskt-kristna värderingar har avskaffats”. Alltså är, enligt honom [påstår Dike], Svenska kyrka en kyrka utan Gud och Bibeln som ledstjärnor.”

Svar: Göran Skytte står fri i sitt ordval. Att han menar att Svenska kyrkan frångått, som han uppfattar det, traditionella värderingar är ju tydligt. Om Skytte uppfattar det så och om Dike då lyckas uppfatta detta som att Skytte skulle påstå att Svenska kyrkan är en kyrka utan Gud och Bibeln som ledstjärnor, ja, då kan jag bara beklaga att det är så svårt att erkänna andra åsiktsfrihet att Dike måste tillskriva Skytte något som inte alls uttrycks. Därav följer att jag ger Dike rätt att uttrycka sin egen uppfattning, samt att Frimodig kyrkas ledning inte alls har behov av att ta avstånd från Skyttes ”anklagelser”, eftersom Frimodig kyrka i detta fall inte överprövar våra kandidaters formuleringar.

Till svaret fogas iakttagelsen att Dike företräder POSK, en grupp med grundbudskapet att Svenska kyrkan inte ska ledas av riksdagspartierna. Men denna uppfattning delar inte Bengt Olof Dike. Att Skytte företräder Frimodig kyrka står helt klart. Men vilken grupp hör Dike till i hjärtat?

Jag ber inte POSK ta avstånd från Dike. Dikes åsikt ryms tydligen inom POSK. Så då konstaterar jag bara att man inte säkert vet vad man röstar på om man röstar på POSK.

Jan Erik Amilén. Ordförande för Frimodig kyrka

Burells bidrag om högerextremismen

Av Jan Erik Amilén den 15 September 2017 om: Okategoriserade

Olle Burell, med erfarenhet från kyrkomötet, ger ett intressant bidrag såhär i valspurten. Upplagt på Facebook den 14/9 kl. 15.43. Återges här:

I morse fick jag chans att debattera i P1 Morgon om det viktiga vägval som Svenska kyrkan står inför; antingen ökad öppenhet och inkludering eller främlingsfientlighet och exkludering. Om du har rödgröna värderingar, rösta på S, VISK eller MPSK. Om du är allmänborgerlig, rösta på C, ÖKA, FISK eller möjligtvis POSK. Är du konservativ men demokrat, rösta på BA, KR eller POSK. Huvudsaken vi hjälps åt att trycka tillbaka Sverigedemokraternas och Frimodig kyrkas högerextrema offensiv!

Frimodig kyrka vill börja med att tacka för begreppet “offensiv”. Naturligtvis har vi en valrörelse efter vår förmåga, inte alls så imponerande som andra, förstås! På detta inlägg följer ett antal kommentarer på Facebook, vilka återges i urval (den intresserade kan själv läsa samtliga kommentarer):

Emma Hedlundh: Nog är det väl magstarkt att kalla FK för högerextrema?!

Olle Burell: Extremt högerkristna är man väl om man företräder abortmotstånd, kvinnoprästmotståndarromantik, homofobi och motstånd till religionsdialog?

Emma Hedlundh: Högerextrem är ändå ett ord som i dag för tankarna åt andra håll än att vara högerkristen.

Svar på detta ges inte av Olle Burell. Andra kommentarer av andra personer har medvetet utelämnats, men kan enkelt studeras här. Nästa “dialog” under posten ges av Samuel E Lilja som ingår i Frimodig kyrkas riksstyrelse. Samuel skriver som privatperson, men företräder naturligtvis Frimodig kyrka och är “partisk”.

Samuel E Lilja: Dessa frågor går inte att placera in i en höger-vänsterskala.
Men vi kan ta frågorna en och en.
Abortfrågan – Vad jag kan se har Frimodig Kyrka (FK) skrivit en motion för ett par år sedan om detta. Där yrkades bland annat: “Kyrkomötet beslutar att Svenska Kyrkan tar tydlig ställning för att abortfrågan handlar om “två skyddsvärda individer” och att man tar avstånd från talet om “ett liv i vardande”, då detta innebär ett relativiserande av människovärdet.” Inget motstånd men man ville lyfta denna svårt och komplexa. FK skriver vidare på sin hemsida: “Vi har ingen samlad hållning om aborter..” Jag tycker Olles slutsats är fel.
Kvinnoprästmotståndarromantik – Vad exakt är det? På FK:s listor finns flertalet präster som är kvinnor. Det FK vill se är en försoning i en fråga som skadat människor på båda sidor i denna fråga i vår kyrka. Är det fel att vilja se försoning? Vad är romantiken i detta? Jag tycker Olles slutsats är fel.
Homofobi – FK anser i likhet med den största delen av kristenheten att äktenskapet är mellan man och kvinna. Vi har ingen åsikt om det juridiska äktenskapet, eller om huruvida homosexuella par, eller för den delen polyamorösa, ska särbehandlas i äktenskapsbalken i Sveriges lag, vi har bara åsikter om det kyrkliga äktenskapet. Frimodig kyrka tar avstånd från alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning. Extremt? Jag tycker inte det. Definitivt inte högerextremt. Jag tycker Olles slutsats är fel.
Motstånd till religionsdialog – Från FK:s hemsida. “Alla människor, oavsett religionstillhörighet, är skapade av Gud och lika mycket värda. Kyrkan har inget monopol på godheten utan ska där så är möjligt samverka med alla människor av god vilja. Religionsdialog kan därför vara ett värdefullt verktyg i arbetet för att främja förståelse mellan människor och kulturer. Respekt och tolerans mot den andres trosövertygelse är grundläggande. Samtidigt måste kyrkan alltid våga uttala ett tydligt stöd till förföljda kristna.” Olles slutsats är definitivt fel.

I övrigt kan jag hänvisa till http://frimodigkyrka.se/ar-frimodig-kyrka-en-del-av-den…/

Länken går till en bloggpost från Frimodig kyrka: “År Frimodig kyrka en del av den kristna högern”

Olle Burell: Samuel, jag önskar att jag kunde ta lika lätt som du på Frimodig kyrkas agenda. Efter att ha suttit i kyrkomötet i 15 år och lyssnat till vad olika FK-ledamöter sagt i talarstolen måste jag dock konstatera att den nomineringsgruppen inrymmer, och hyllar, åsikter som är extrema. Extremt osympatiska, extremt ojämställda och extremt människoförnedrande. Insikten om att Sverigedemokraterna, med sina nazistiska rötter, är en fara för både Svenska kyrkan och vårt demokratiska Sverige, lyser helt med sin frånvaro. Tvärtom har FK-ledamöter vid upprepade tillfällen gjort gemensam sak med SD och sällar sig därmed till en högerextrem rörelse. Det är farligt och det måste bekämpas.

Samuel E Lilja: Tack för svar!
Kan du ge något konkret exempel på FK:s högerextremism?

Olle Burell har inte kommenterat detta.

Samuel E Lilja: Dessa frågor går inte att placera in i en höger-vänsterskala. [Samuels inlägg i debatten finns i tråden två gånger.]
Men vi kan ta frågorna en och en.
Abortfrågan – Vad jag kan se har Frimodig Kyrka (FK) skrivit en motion för ett par år sedan om detta. Där yrkades bland annat: “Kyrkomötet beslutar att Svenska Kyrkan tar tydlig ställning för att abortfrågan handlar om “två skyddsvärda individer” och att man tar avstånd från talet om “ett liv i vardande”, då detta innebär ett relativiserande av människovärdet.” Inget motstånd men man ville lyfta denna svårt och komplexa. FK skriver vidare på sin hemsida: “Vi har ingen samlad hållning om aborter..” Jag tycker Olles slutsats är fel.

Kvinnoprästmotståndarromantik – Vad exakt är det? På FK:s listor finns flertalet präster som är kvinnor. Det FK vill se är en försoning i en fråga som skadat människor på båda sidor i denna fråga i vår kyrka. Är det fel att vilja se försoning? Vad är romantiken i detta? Jag tycker Olles slutsats är fel.

Homofobi – FK anser i likhet med den största delen av kristenheten att äktenskapet är mellan man och kvinna. Vi har ingen åsikt om det juridiska äktenskapet, eller om huruvida homosexuella par, eller för den delen polyamorösa, ska särbehandlas i äktenskapsbalken i Sveriges lag, vi har bara åsikter om det kyrkliga äktenskapet. Frimodig kyrka tar avstånd från alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning. Extremt? Jag tycker inte det. Definitivt inte högerextremt. Jag tycker Olles slutsats är fel.

Motstånd till religionsdialog – Från FK:s hemsida. “Alla människor, oavsett religionstillhörighet, är skapade av Gud och lika mycket värda. Kyrkan har inget monopol på godheten utan ska där så är möjligt samverka med alla människor av god vilja. Religionsdialog kan därför vara ett värdefullt verktyg i arbetet för att främja förståelse mellan människor och kulturer. Respekt och tolerans mot den andres trosövertygelse är grundläggande. Samtidigt måste kyrkan alltid våga uttala ett tydligt stöd till förföljda kristna.” Olles slutsats är definitivt fel.
I övrigt kan jag hänvisa till http://frimodigkyrka.se/ar-frimodig-kyrka-en-del-av-den…/

Olle Burell har inte kommenterat detta.

Samuel E Lilja: Och att insinuera att FK inte skulle vara demokratiska är ju så heltokigt att det knappt behöver nämnas. En uppmaning till er alla är att tänk själva och försök se bortom propagandaretoriken.

Olle Burell har inte kommenterat detta (inom 16 timmar, men efter tidpunkten för denna bloggpost kan tråden på Facebook naturligtvis komma att förlängas).Vill du gå till Olle Burells Facebooksida, klicka här. Alla fetstilsmarkerade delar har gjorts för denna redovisning av Frimodig kyrka.

Redovisningen ovan kommenteras inte vidare. Samuel E Liljas kommentarer står han själv för, men är tillräckliga. (Jan Erik Amilén, ordf.)