Vad kan Svenska kyrkan lära av Sahlin?

Att domsöndagen kom tidigt i år för Mona Sahlin kommer det nog att skämtas en hel del om bland de ledarskribenter som är bekanta med kyrkoåret. Man kan ställa sig frågan: vad kan Svenska kyrkan lära sig av Socialdemokraternas valnederlag? De har en del gemensamt. Bl a är de ju båda monoliter med ett gediget historiskt förflutet. Ett förflutet som ibland fått tjäna som det främsta argumentet för deras fortsatta betydelse och potentiella legitimitet.
Men Sahlin verkar på fullt allvar mena att det inte längre är tillräckligt att skylla på bristande kommunikation utan att det är själva politiken som måste förändras, i grunden. Genom att avgå aviserar hon att denna nya politik också kräver nytt ledarskap. Precis som många socialdemokrater nu instämmer i Sahlins såväl dystra som realistiska analys så finns det på sina håll inom Svenska kyrkan ett krismedvetande. Frimodig kyrka är med i denna process och ställer de viktiga frågor som måste ställas, även om det är jobbigt: vilken är egentligen Svenska kyrkans affärsidé? Hur ska vi kunna stävja de många fromma människornas avhopp, avhopp som är en protest mot kyrkans nuvarande inriktning? Vilken sorts ledarskap behöver vi för att Jesus Kristus ska bli “känd, trodd, lydd och älskad” i vårt land?
Jag vet inte vilken metod det socialdemokratiska partiet tänker använda sig av för att staka ut den nya kursen men för Svenska kyrkans vidkommande torde det mest angelägna vara att istället för att ständigt ifrågasätta våra urkunders relevans återvända till källorna. Ad fontes! Och våga lita på att den Helige Ande vill leda oss i den processen.

Svenska Dagbladet