Motioner till kyrkomötet 2020

Årets kyrkomöte består inte av 251 ledamöter, vilket är det antal som valts in i enlighet med Kyrkoordningens regler. Med hänvisning till coronapandemin kommer 44 ledamöter att besluta i ett digitalt kyrkomöte, var och en vid sin dator på hemmaplan.
Med ett så litet antal ledamöter borde det finnas en möjlighet till gemensam samling, alternativt genomföra ett kyrkomöte på distans med betydligt fler ledamöter än 44. Men – så är det nu en gång för alla överenskommet.
Ärendelistan har kortats ner till ett minimum och motionsrätten begränsats till motioner med direkt koppling till detta fåtal ärenden. Årets kyrkomöte är ett svårt stympat kyrkomöte!
Frimodig kyrka deltager normalt med 10 ledamöter av 251. I år blir det två ledamöter av 44. Som de flitiga motionärer vi ofta är bidrar våra ledamöter med tre motioner (av totalt endast 26 motioner).
Dessa tre motioner presenteras i tre enskilda bloggposter.
Frimodig kyrkas ledamöter 2020 blir Fredrik Sidenvall och Leif Nordlander. Kjell O Lejon är förste ersättare.
 
Redovisning av övriga nomineringsgruppers antal motioner:
Socialdemokraterna, 13 ledamöter, ingen enda motion
POSK, 7 ledamöter, 4 motioner
C, 6 ledamöter, 2 motioner
SD 4 ledamöter, 8 motioner
BorgA 4 ledamöter, 3 motioner
ÖKA 2 ledamöter, 2 motioner
FK 2 ledamöter, 3 motioner
ViSK, 2 ledamöter, 1 motion
KR 1 ledamot, 1 motion
FiSK 2 motioner
MPSK 1 ledamot, ingen motion
Utlandsförsamlingarna 1 ledamot, ingen motion
Motioner och övriga handlingar till årets kyrkomöte hittar du på Svenska kyrkans hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/arenden