(Ut)manande i juli

Av Anna Sophia Bonde 17 July 2013 om: Levande församlingar

Just som jag själv, alltid vid denna tid på året, slutat grubbla över vitsen och haussen med Almedalsveckan läser jag Sofia Lilly Jönssons uppfriskande drapa om just denna företeelse (och Svenska kyrkans plats där) på tidskriften Evangeliums blogg. Och apropå risken med just mycket snack och lite hockey skriver i tidningen Dagen idag Daniel Alm, pingstpastor i Västerås, om sin längtan efter kyrkans hjärta. Det är förstås på pingstkyrkiska, men torde kunna väcka längtan även hos en och annan svenskkyrkligt hemmahörande person:

I en karismatisk församling finns en självklar respekt för Andens känslighet, där vill man inte glömma att Anden är den helige Ande. Därför tar man inte del i allting men vill vara en välsignelse för alla. När Anden leder oss växer vår kärlek till människor och vår vilja att göra upp med synd, synd i våra egna liv. Detta innebär inte att vi välsignar vad som helst hur som helst, detta innebär att vi vill vara en välsignelse för vem som helst.