Bloggposter på ämnet Biskopsmötet:

Resultatet av biskopsvalet i Göteborgs stift

Av Jan-Anders Ekelund den 7 December 2010 om: Biskopsmötet

Resultatet av nomineringsvalet till biskop Göteborg stift. Dessa kandidater går vidare till det riktiga valet eftersom det fått minst 5 % av rösterna

Staffan Grenstedt 283
Christina Ericsson 151
Per Eckerdal 147
Lars Hjort 119
Kerstin Hesslefors-Persson 112
Michael Persson 86
Jesper Svartvik 85
Ingvar Humlen 60

Biskopsval

Av Berit Simonsson den 11 September 2010 om: Biskopsmötet, Ledarskap

Det är flera stift som ska välja biskop nu snart. Tänk om Svenska kyrkan av idag kunde få biskopar som ville vara “trons försvarare!” Likt biskoparna under Kristi Kyrkas första tid. Att bli biskop under de förstra århundradena innebar dessutom med 99% säkerhet martyriet -det var aldrig en fråga OM det skulle ske,utan endast en fråga om NÄR. Men det där med kandidatens beredskap att lida och dö för sin tro är ju en fråga som aldrig ställs vid någon hearing idag. Skulle inte vara helt ointressant tycker jag, att få ställa den frågan.

Biskopsvalet klart i Växjö

Av Jan-Anders Ekelund den 30 August 2010 om: Biskopsmötet

Växjö stift har idag valt ny biskop. Domprost Jan-Olof Johansson vann som väntat. En person som känner Växjö stift väl är Håkan Sunnliden, präst i Värnamo. Han ger en god beskrivning av biskopsvalet på på sin blogg. Han uppmanar alla att be för den nye biskopen.

Han skriver bl.a. följande mycket tänkvärda ord:

Just nu gläder jag mig över att segern är vunnen av Jesus Kristus en gång för alla och den kamp vi utkämpar förs inte i första hand i biskopsval eller kyrkomöten. Den utkämpas i mitt och i ditt hjärta och tillsammans är vi kyrka.

Både Dagen och Kyrkans tidning rapporterar om valet.

Biskopsval i Växjö

Av Jan-Anders Ekelund den 21 August 2010 om: Biskopsmötet

Utfrågningen av biskopskandidaterna i Växjö stift finns på webb-tv. Utfrågningen finns tillgänglig i en månad.

Herre Jesus Kristus;
Du är Kyrkas herde och huvud.
Du har också för oss inrättat herdeämbetet i Din Kyrka.
Skänk oss en biskop efter Ditt sinne,
en ledare för Ditt folk, utrustad med kraften av Din välsignelse.
Ge oss en biskop som sporrar oss genom sin iver,
blir ett föredöme för oss genom sitt liv,
möter oss med kärlek,
stärker oss genom sitt tålamod,
uppmuntrar oss genom den Helige Andes glädje,
välsignar oss genom sina böner,
och visar vägen för oss genom sin undervisning,
så att vi växer till som ett heligt folk och tillber Fadern i ande och sanning.
Du som lever och verkar från evighet till evighet.
Amen.

Biskopsval

Av Jan-Anders Ekelund den 17 July 2010 om: Biskopsmötet, Frimodig Kyrka

Fyra stift är på väg att få ny biskop. Svenska kyrkan är en episkopal kyrka där vi bör tillmäta biskoparna stor betydelse. Enligt Kyrkordningens 8:e kapitel, 1 paragraf är biskopens uppgifter:

1. förkunna evangelium i ord och handling,
2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning,
3. svara för ledning och tillsyn,
4. vårda och värna kyrkans enhet,
5. viga präster och diakoner,
6. kalla präster och diakoner till överläggningar, samt
7. i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen.

Vem klarar alla dessa uppgifter? Hur väl biskoparna under det senaste decenniet klarat av exempelvis punkt 2 och 4 kan diskuteras. Men nu har vi möjlighet att välja fyra nya biskopar som skall vara kapabla detta. Naturligtvis klarar man inte detta uppdrag utan den helige Andes hjälp.

hemsidan har vi publicerat en bön om att få rätt biskopar. Tänk om vi alla kunde ta vårt ansvar för Svenska kyrkan genom att regelbundet bruka denna bön.

I Växjö stift har man genom val plockat fram de fem slutgiltiga kandidaterna. Två av kandidaterna är aktiva i Frimodig kyrka och mycket kompetenta. Både skulle med den helige Andes hjälp med råge klara av att uppfylla kraven i Kyrkoordningen på en biskop. Professor Kjell O Lejon är aktiv i Frimodig kyrkas interimstyrelse i Linköpings stift. Dag Sandahl är välkänd för de flesta. Självklart måste man inte vara aktiv i Frimodig kyrka för att bli en bra biskop! Men det är glädjande att 2/5 av kandidaterna kommer ifrån en gruppering som många menar är marginaliserad i Svk.

Håkan Sunnliden präst i Värnamo, kyrkomötesledamot och ersättare i stiftsstyrelsen i Växjö stift, argumenterar för Dag Sandahl på Dags blogg. Läs själva, visst skulle det vara spännande med Dag som biskop?

(more…)

Ärkebiskop Werkström har avlidit

Av Jan-Anders Ekelund den 15 July 2010 om: Äktenskapet, Biskopsmötet, Ekumenik, Svenska kyrkans identitet

Både Kyrkans tidning och Dagen meddelar att vår tidigare ärkebiskop Bertil Werkström avlidit.

Bertil Werkström som själv var med och undertecknade Borgå-överenskommelsen var mycket bekymrad på sin ålders höst över den ekumeniska isolering Svenska kyrkan försatt sig i. Förra sommaren intervjuades han tillsammans med sin efterträdare Gunnar Weman i Dagen.

Signum skriver uppskattande och informativt.

Ärkebiskop Werkström var uppskattad ifrån många håll inom Svenska kyrkan, precis som en ärkebiskop skall vara. Carl-Erik Sahlberg uttrycker följande i Dagen:

– Han är min favoritbiskop. Det jag uppskattade hos honom var framförallt hans fasthet i tron och hans omsorg om den enskilde, säger Carl-Erik Sahlberg som har tagit intryck av att Bertil Werkström lyft fram själavårdens betydelse i kyrkan.

– Men även hans betydelse för evangelisationens har varit viktiga. Han såg Sverige som ett postkristet land som behövde återevangeliseras, säger han.

Dag Sandahl skriver följande på sin blogg:

Ärkebiskop Bertil Werkström
Att gamla ärkebiskopar dör, visste jag väl. Att Bertil tacklat av, hörde jag. Och ändå blev jag moloken när jag i dag på morgonen såg att han dött i lördags kväll. Han var en av Sveriges bästa ärkebiskopar undr 1900-talet. Han var det, därför att han alls inte traktat efter att bli ärkebiskop – men efter Sundby blev det naturligen han. Det hade Erik Petrén sett före många andra.

(more…)

Äktenskapet och ärkebiskopen

Av Jan-Anders Ekelund den 2 September 2009 om: Äktenskapet, Biskopsmötet, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009

Det är inte alltid som ord är vägda på guldvåg och kanske får man inte dra för stora växlar på vad en ärkebiskop säger men jag undrar ändå:

Vid sitt avslutningsanförande den 27 augusti under präst- och diakonmötet i Uppsala stift yttrade ärkebiskopen bland annat följande:

”Vi tror ofta att det som gäller nu är Guds ordningar. Det kan vara, men mycket är fasligt tidsbundet. Är äktenskapet nu mer rätt än det man tänkte sig för 200 år sedan? Och hur blir det efter nästa kyrkomöte?”

Det är ett intressant yttrande som reser ett antal frågor:

1. ”Mycket är fasligt tidsbundet”: Är det möjligt och lämpligt att säga så också om det förslag som kyrkostyrelsen ger kyrkomötet? Eller tillhör just det undantagen?

2. ”Är äktenskapet nu mer rätt…”: Vad är äktenskapet nu? Är det en förening mellan man och kvinna enbart eller är det också en förening mellan man och man/kvinna och kvinna? Enligt svensk lagstiftning gäller det senare. Menar ärkebiskopen att svensk lagstiftning inte konstituerar vad ett äktenskap är? Är äktenskapet i dag i så fall enbart något mellan en man och en kvinna? Är det Svenska kyrkans beslut vid kyrkomötet som avgör vad ett äktenskap är? Borde inte i så fall mer tid avsättas till reflektion kring detta?

3. ”… än vad man tänkte sig för 200 år sedan?”: Varför inte nöja sig med ”för ett år sedan”. Är det inte så att ärkebiskopen själv liksom kyrkostyrelsens majoritet tänkte annorlunda för ett år sedan?

4. ”Och hur blir det efter nästa kyrkomöte…?”: Undrar ärkebiskopen vad som kommer att gälla (vilket han möjligen är säker på) eller undrar han i vad mån det stämmer med Guds ordningar (vilket han möjligen är osäker på)?

Bertil Murray, präst, deltagare vid 2009 års präst- och diakonmöte i Uppsala stift

bertilmurray

Finns det ett andligt ledarskap i Svenska kyrkan?

Av Per-Olof Hermansson den 25 August 2009 om: Biskopsmötet, Kyrkomötet

Anders Sjöberg, EFS:s tidigare missionsföreståndare och tillika kyrkomöteskandidat för Frimodig kyrka, skriver idag en gästkrönika i Dagen.

En vigsel på Skansen har fått honom att fundera över om det nuvarande vigselritualet i framtiden enbart kommer höra hemma på Skansen, som ett kuriösa från svunnen tid.

Han kommer sedan till kärnan i sin krönika, nämligen det faktum att trots att 9 biskopar i våras skrev en debattartikel om att kyrkan borde avstå vigselrätten, så beslutar kyrkans riksstyrelse att i sitt remissförslag att gå emot Biskopsmötets majoritet.

Att biskoparna är andliga är klart. Att de är ledare är klart. Men är de andliga ledare? Följer kyrkan deras ledarskap i bekännelsefrågor? Nej.

Våra demokratiskt valda andliga ledare, biskoparna, är de facto inte andliga ledare.

Vad säger det om kyrkan egentligen?

Hur långt kan dagens politiska ledarskap gå i sin vilja att även utöva det andliga ledarskapet vad gäller bekännelsefrågor?

Dags att reformera Svenska kyrkans styrelseskick!