Bloggposter på ämnet Centern:

Partisekreteraren till undsättning

Av Jan-Anders Ekelund den 19 September 2009 om: Centern, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009

Centerns partisekreterare Anders Flanking ger sig nu in i valrörelsens 11:e timma. Han svarar på Per Wallins utmärkta debattartikel i GP.
Han säger: Vi tror att våra representanter kan tillföra mycket med en ideologisk grund i gröna liberala idéer.
Bra att det blir tydligt. De politiska ideologierna skall tillföras kyrkan.

Än tydligare blir det här: Därför är det bra att kunna rösta på företrädare med väl kända värderingar. Då blir partibeteckningen också en trygg varudeklaration. Centerpartiet har också genom kopplingen mellan förtroendevalda i kyrkomötet och i riksdagen aktivt drivit frågan om en ersättning till Svenska kyrkan för att bevara det kulturarv som finns i våra kyrkobyggnader.

Partisekreteraren erkänner helt öppet kopplingen mellan kyrkomötet och riksdagen. Bra att centern är tydliga.

partipolitiken2

FRIMODIG KYRKA är det verkliga alternativet

Av Jan-Anders Ekelund den 16 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Nu står det klart Frimodig kyrka är det verkliga alternativet i kyrkovalet. Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)har gjort en undersökning som tydligt visar detta. SEA har intervjuat alla toppkandidaterna för nomineringsgrupperna till kyrkomötet inför kyrkovalet. Läs om undersökningen i Världen idag och Dagen.

Smakprov ur undersökningen:

Hur många ställer upp på att Bibeln är Guds ord och utgör grunden för kyrkans tro och liv? (Vår kyrkoordnings första paragraf är tydlig med detta – inte konstigt eftersom vi är en Luthersk kyrka där bibelordet är normerande)

Centern 22%
Folkpartiet (FISK): 17%
Frimodig kyrka: 100%
Kd: 64%
Kyrklig samverkan i Visby (1 person): 100% (inget rikstäckande parti)
Miljöpartiet: 0%
Moderaterna: 14%
POSK: 38 %
Lokalt parti Skanör-Falsterbo: 0%
Socialdemokraterna: 0%
SPI: 50%
Sverigedemokraterna: 40%
Vänstern: 0%
ÖKA: 0%

Flera grupper har i valet hävdat att de står för klassisk kristen tro fullt ut. Ta själv del av alla tillgängliga tabeller och se om det stämmer. Frågorna finns här också.

Läs också vad SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson och Lukas Berggren (som varit ansvarig för studien) skriver i sitt pressmeddelandet. Stefan är aktiv i EFS Betlehemskyrkan i Stockholm plus att han själv varit ledamot i kyrkomötet under en mandatperiod.

Tryck på read more:

(more…)

Vem önskar en sluten och död kyrka?

Av Per-Olof Hermansson den 15 September 2009 om: Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Frimodig kyrka deltar mycket aktivt i debatten i olika tidningar. Här kan du läsa vad Inger Lindskog skrivit i Trollhättans tidning.

Tryck på read more för att läsa

(more…)

Vad vill de olika nomineringsgrupperna?

Av Jan-Anders Ekelund den 15 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

bohusläningen

En av de bättre sammanställningarna av vad de olika nomineringsgrupperna vill i kyrkovalet har Bohusläningen gjort.

Företrädare för alla grupperna har fått svara på tre grågor. Folkpartiet(FISK) hävdar att de är ensamma om att stödja rätten till fri församlingstillhörighet. Det är absolut inte sant. Frimodig kyrka hävdar detta också. Det är roligt att även moderaterna numera står upp för detta. Det har inte varit någon självklarhet tidigare.

Befria kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund den 6 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, Socialdemokraterna, Svenska kyrkans identitet, Sverigedemokraterna

Ledaren i dagens Expressen heter: Befria kyrkan. Expressen skriver om kyrkovalet och orimligheten i att de politiska partierna ställer upp. Klarsynen utanför kyrkan är många gånger större än inom.

Inget av riksdagspartierna har åsikter i teologiska frågor. Varför ska de då bestämma över en kristen församling?

Centerpartiet, exempelvis, värnar respekten för “varje människas rättigheter och unika värde”. Någon däremot?
Socialdemokraterna vill “prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar” och tror tydligen att detta kräver kyrkopolitruker. Moderaterna, å sin sida, satsar på parollerna “ansvar, omtanke, kärlek och frihet”. Förespråkare av egoism och hat får hitta något annat parti.

Vidare skriver Expressen:

I stället trappar exempelvis Socialdemokraterna upp sitt engagemang. Mona Sahlin har personligen engagerat sig, vilket Göran Persson aldrig gjorde. Hon har sagt att valet “är lika viktigt som andra val” och att det är “oerhört provocerande” att inte rösta. Detta säger Sahlin om valet till en församling som hon inte ens är medlem i. Hon skulle knappast blanda sig i valet till någon annan religiös församling. Men när det gäller Svenska kyrkan anser politikerna att de har en självklar rätt till inflytande. Och biskopar och präster måste ständigt bäva inför kyrkopolitrukernas nycker.

Professorn och prästen Eva Hamberg har förutspått att partierna kommer att dra sig ur redan i nästa mandatperiod. Tyvärr så tror jag att de är mer seglivade, men till slut måste det ske. Det finns inga argument för att sekulära politiska partier skall ställa upp i val i ett trossamfund.
Lyssna gärna på Eva Hamberg. Hon talade på Frimodig kyrkas Stockholmsmöte i höstas. Hon framför ett mycket allvarligt budskap till Svenska kyrkan. Evas föredrag har rubriken “öppen demokratisk folkkyrka”.

Du kan avpolitisera Svenska kyrkan den 20 september. Pösta på Frimodig kyrka – och inte på någon politisk ideologi.

partipolitiken

Folkkyrka, elitkyrka eller prästkyrka

Av Maja Bengtsson den 24 August 2009 om: Arbetsmiljö, Centern, Ideellt arbete, Kyrkovalet 2009, Levande församlingar

I förra veckans Kyrkans tidning intervjuades Maud Olofsson i tidningens serie om riksdagens partiledare och kyrkovalet. Hon säger där att hon vill att kyrkan ska vara en folkkyrka, inte prästernas kyrka. FRIMODIG KYRKA håller med! Självklart ska kyrkan vara en kyrka för folket, och självklart ska församlingens medlemmar få bestämma vilka som ska styra kyrkan. Problem uppstår dock när de styrande inte alls kommer från församlingen, utan utses av politiska partier. Medlemmar, kanske, men inte mer engagerade än så. Vad blir kyrkan då? Jo, en elitkyrka, en kyrka som styrs av en politisk elit utan förankring bland de aktiva i församlingarna. FRIMODIG KYRKA vill jobba för att kyrkorna fylls igen, att fler människor nås av budskapet om Jesus. Det är det effektivaste sättet att verkligen bli en folkkyrka.  

Det som Maud Olofsson ser som motsättningen till folkkyrka, prästernas kyrka, uppstår när det inte finns några aktiva i församlingarna, när människor inte känner att kyrkan har något att komma med. Då slutar lekmännen att engagera sig, och kyrkan blir en verksamhet som drivs av anställda. Botemedlet är att koncentrera sig på kärnverksamheten – att göra budskapet tydligare och låta allt som sker i kyrkan ta sin utgångspunkt i Jesus.

I Laholms tidning skriver ledarskribenten också om något slags rädsla för prästernas kyrka. Kyrkoherdarna ska, enligt henne, göra det de är bäst på – predika och möta människor, och kyrkorådet, underförstått folket, bestämma resten. Men varför se kyrkorådet och kyrkoherdarna som motpoler? Med ett kyrkoråd valt av den aktiva församlingen ur den aktiva församlingen får man en kyrka som styrs av människor som brinner för kyrkan och som brinner för att nå fler människor med evangeliet – en folkkyrka. Där ett sådant kyrkoråd finns bör motsättningarna mellan präster och förtroendevalda bli små (förutsatt att prästen också brinner för evangeliet, vilket borde vara självklart).

Att låta människor som inte har någon förankring i församlingen bestämma över kyrkan och dess teologi borgar för problem av alla de slag. Det gör kyrkan till en elitkyrka där människor engagerar sig för att det finns makt och pengar där, inte för att man vill nå folket med kyrkans budskap. Rösta för en äkta folkkyrka i kyrkovalet – rösta på FRIMODIG KYRKA.

Oinsatta politiker

Av Per-Olof Hermansson den 12 August 2009 om: Centern, Stiftsfullmäktige Göteborg

Under rubriken “Kyrkans måste befrias från partipolitiken” framför Gunnar Person ett klartänkt resonemang om relationen mellan partipolitik och kyrkans styrning.

Det är en reaktion på Helen Törnkvists (C) debattartikel i Dagen den 5 augusti: Svenska kyrkan måste avpolitiseras.

Gunnar fastslår det som borde vara självklart: Men att i kyrkovalet med sin röst stödja ett politiskt parti, för att avskaffa politiseringen av kyrkan, är givetvis absurt.

Vidare:  Om kyrkan styrs av staten, som i sin tur styrs av partierna; eller om kyrkan och staten, var för sig, direkt styrs av de politiska partierna; är naturligtvis i praktiken samma sak.

Att Helen Törnkvist är ett exempel på politiker som i själva verket  inte är så insatt i kyrkan inser man när hon skriver om “kyrkoskatt” och skriver att om “kyrkoskatten” även fortsättningsvis skall tas in via “skattsedeln”, då “måste då även [kyrkan?] erbjuda övriga religiösa samfund att kunna ta in avgifter på samma sätt.

I själva verket betalar idag medlemmar i kyrkan en kyrkoavgift (inte kyrkoskatt) i samband med skatteuppbörden, genom Riksskatteverkets försorg. Och denna rätt att ta in kyrkoavgifter har redan idag andra samfund!

Tyvärr är detta alltför vanligt – att de politiska partierna låter icke insatta besätta förtroendeposter i kyrkan. Det gör det inte lättare att i de kyrkliga styrelserna diskutera, prioritera och besluta i kyrkliga frågor.

Som ledamot av stiftsfullmäktige i Göteborgs stift är min erfarenhet att det blir en slagsida mot ekonomiska frågor, organisationsfrågor,  formalia och annat som kyrkans struktur och ekonomi. I de allmänkyrkliga debatterna där vi skulle diskutera kyrkan inre liv, värderingar, eller mål så har det varit tunt med inlägg från de politiska företrädarna.

Detta är ytterligare en anledning att verka för att vi får in kyrkligt aktiva i de beslutande församlingarna i Svenska kyrkan.

Islossning på gång?

Av Jan-Anders Ekelund den 6 August 2009 om: Centern

Sakta smälter isen eller är det rent av islossning på gång? Centerkandidat vill avpolitisera Svenska kyrkan. Den frispråkiga centerpartisten Helen Törnqwist säger det som varit en omöjlighet för en centerpartist tidigare: Det här måste vara sista kyrkovalet som politiska partier deltar i. En kyrka som inte styrs av politiska partier kunde styras av dess medlemmar som är engagerade i kyrkan. Hon ser t.o.m. S:ta Clara som ett föredöme.
Läs själva hennes insändare i Dagen. Tyvärr så står Törnqwist för en helt annan teologi än Frimodig kyrka, men det känns ändå som om något spännande är på gång när det gäller avpolitiseringen. Det går kanske snabbare än vi vågat hoppats på. Läs mer på samma tema här och här.

Präster skall tvingas (c)

Av Jan-Anders Ekelund den 20 July 2009 om: Äktenskapet, Centern, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009

Frimodig kyrka förespråkar att Svenska kyrkan skall lämna ifrån sig vigselrätten. Jag och Torbjörn Lindahl argumenterar för detta i en motion till höstens kyrkomöte. Skälen till detta är många. När man läser centerns kyrkomöteskandidat Helen Törnqvist så blir man mörkrädd. Artikeln finns på SvD Brännpunkt i anknyning till vår artikel (som för övrigt kommenteras här). Något samvete får man inte följa, allra minst Jesus egna ord om äktenskapet. Teologin får inte stå över politiken enligt Törnqwist (c). Tydligare kan det inte bli, Svenska kyrkan är inte skild ifrån staten på riktigt. Läs också Dagen, Markus Wallgren och Prästerik.

Här följer min och Torbjörns motion där vi argumenterar varför Kyrkan inte har mandat att införa en ny lära om äktenskapet utifrån Bibeln och varför vi skall släppa vigselrätten.

Utvidgat äktenskapsbegrepp och vigselrätt

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att avslå Kyrkostyrelsens förslag i skrivelse 2009:06 punkt 1-3.

Motivering

1. Inledning
Kyrkoordningens portalparagraf (KO 1:a avd. 1 § om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära) har följande lydelse: ”Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter…”
Alla beslut som fattas i kyrkomötet måste bedömas mot denna portalparagraf. Precis som kyrkoordningen uttrycker, så är vår kyrka förpliktigad att följa Guds ord. I den lutherska traditionen betonas Skriftens normativa karaktär på ett alldeles speciellt sätt. Vi kan inte se att det finns något stöd i vare sig i Skriften eller i kyrkans samlade tradition för att göra den utvidgning av äktenskapsbegreppet som kyrkostyrelsen föreslår.

2. Frågan om äktenskapsbegreppet utifrån Bibeln
Redan i Bibelns inledning ser vi hur Gud skapade mannen och kvinnan till sin avbild. Vi kan läsa om hur mannen och kvinnan skapades för att komplettera varandra, 1 Mos 1:27 och i 1 Mos 2:18. I 1 Mos 2:24 ser vi att man och kvinna skall förenas köttsligt för att bli ett. Detta är alltså ett grundläggande mönster som redan i skapelsen anläggs för mänskligt samliv. Detta tankesätt bekräftar Jesus sedan i Matt 19:3–9 och i Mark 10:2–9. Jesus visar alltså själv på hur vi skall hantera dessa frågor. ”Han svarade: Har ni inte läst att Skaparen från början…” Han hänvisar till bibelordet och till skapelsen. Bibeln ger inga andra legitima ramar för att bli ett kött, än inom äktenskapet mellan man och kvinna. Sexuell utlevnad utanför det heterosexuella äktenskapet bryter mot den grundplan som finns i skapelsen.
Det finns också mycket starka symboliska bilder av äktenskapet mellan man och kvinna i Nya testamentet. Förhållandet mellan Kristus och församlingen framställs i Ef. 5:21–33 som en bild av äktenskapet. Denna text anspelar på 1 Mos 2:24 där man och kvinna blir ett. I Uppenbarelseboken 21:2 framställs också bilden av ett äktenskap som den fullkomliga gemenskapen mellan Gud och människor i evighet.
Gud har inte ändrat sin grundläggande plan för människans sexualitet. Vi kan därför inte acceptera Kyrkostyrelsens förslag till utvidgning av äktenskapsbegreppet till att omfatta även samkönade relationer.
Det faktum att den bibeltext som hittills varit obligatorisk i vigselritualet och som varit den främsta tydningstexten för det som i sker i vigselgudstjänsten, Matt 19:4-6, måste utgå vid vigsel av samkönade par visar på ett övertydligt sätt att den föreslagna utvidgningen av äktenskapsbegreppet innebär ett övergivande av Svenska kyrkans hittillsvarande, på Bibeln grundade, äktenskapssyn.

3. Vigselrätten
En följdfråga i kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 är frågan om vigselrätten. Kyrkostyrelsens förslag är att svenska kyrkan ska (i realiteten) behålla (men i verkligheten ansöka om) vigselrätt för (i princip) alla sina präster. Hittills har svenska kyrkan haft en särställning i förhållande till andra samfund så att alla präster automatiskt haft vigselrätt, nu kommer en ordning där man måste ansöka för varje individ personligen. Vår mening är att Svenska kyrkan inte bör ansöka om vigselrätt för sina präster. Skälet för det är flera:

1) en ordning med obligatorisk civil (borgerlig) vigsel som sedan kan kompletteras med en kyrklig välsignelse är en ordning som redan länge fungerat i många europeiska länder

2) det faktum att statlig myndighet ska ha makten att bevilja samfund och dess präster/pastorer vigselrätt innebär med nödvändighet en statlig ”kontroll” av samfunden. I framtiden kommer det med all sannolikhet att uppstå konflikter och svåra avväganden om vilka samfund och enskilda församlingar som ska ha vigselrätt. Det vore ur alla aspekter enklast och rimligast om staten helt befriades från denna plikt att ”godkänna” samfund och enskilda vigselförrättare.

3) den av riksdagen antagna lagen som möjliggör vigsel av samkönade par innebär att samhället i ytterligare ett avseende fjärmar sig från den ideologiska grund som kyrkan och staten tidigare haft gemensam. För att tydliggöra statens och samfundens skilda roller och för att de ska kunna utföra sina roller med bevarad integritet finns skäl att samfunden inte längre är statens tjänare i ett avseende som samfunden inte helt och enigt kan stå bakom.

Frågan om utvidgat äktenskapsbegrepp och frågan om vigselrätten är två skilda frågor som inte nödvändigtvis hör samman. Det framgår av resonemangen i kyrkostyrelsens skrivelse att det finns röster inom kyrkan som i princip skulle kunna förorda att kyrkan släpper vigselrätten men som inte vill att det sker just nu för att inte de homosexuella ska ges skulden för förändringen. Vi finner inte detta argument för bibehållen vigselrätt övertygande. Om kyrkan nu väljer att behålla vigselrätten kan vi anta att förslag om förändring återkommer. Det finns, som vi redovisat ovan, också skäl att släppa vigselrätten som inte har direkt med frågan om vigsel av samkönade par att göra. En förändring av vigselrätten borde, enligt vår mening, ha kunnat ske vid den stora relationsförändringen mellan kyrka och stat. När så inte skedde finns nu en ny möjlighet när en förändring ändå ska till som innebär att Svenska kyrkans prästers automatiska vigselrätt försvinner.

Luleå och Örby 15 juli 2009

Torbjörn Lindahl (FK) Jan-Anders Ekelund (FK)

Nomineringsgrupperna svarar om samlevnad inför kyrkovalet

Av Jan-Anders Ekelund den 31 May 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Äktenskapet, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna

Alla nomineringsgrupperna har fått svara på frågor om samkönad samlevnad på Lets talk about loves blogg inför kyrkovalet.
Det är inte alltid så enkelt att svara ja eller nej på alla frågor, därför måste vissa tillägg få göras på en del frågor. Tillvaron är inte alltid så enkel, att allt är ja eller nej. Men man måste förundras över varför en av grupperna behöver så väldigt många ord för att få fram sin ståndpunkt. Men trots många ord kvarstår frågan, vad kommer POSK:s kandidater att verka för när de blivit valda? Väljarna har rätt att få veta vad de olika grupperna står för i den mest brännande av alla frågor. Svenska kyrkan är på väg att ändra lära i en så viktig fråga som äktenskapet. Väljarna måste få tydliga besked.

Den finske biskopskandidaten Henrik Perret berör dessa frågor på ett bra sätt när han kommenterar utnämningen av Eva Brunne som biskop i Stockholm.

Henrik Perret skriver: Det är kanske inte politiskt korrekt att nämna detta. Ändå nämner t.ex. MTV:s nyhetssida det, och uppenbart också därför att man förstår att det inte låter sig förenas med vad som traditionellt betecknas som kristen trosuppfattning. Jag tror nog att “vanliga människor” någonstans i sitt innersta inser att detta inte kan vara ett rätt kristet spår, oberoende vilka rättigheter lagstiftningen ger.