Intryck från Frimodig kyrkas inspirationsdagar

Av Jan Erik Amilén den 5 april 2017 om: Okategoriserade

Personliga reflektioner efter dagarna i Lund av Thomas Hermansson:

Nu är Frimodig kyrkas årsmöte och inspirationsdag inför kyrkovalet över – och jag känner mig just inspirerad.

Det var två fina vårdagar i Lund, som präglades av en varm gemenskap mellan alla deltagare: styrelser, ombud, medlemmar, sympatisörer, föredragshållare, m.fl.

Förutom själva årsmötet, så bjöds det på flera spännande seminarier om sådant som nya sätt att vara kyrka, missionsarbete bland muslimer, förnyelse baserad på tradition – och mycket mer. Där fanns fler tillfällen till måltids- och fika-gemenskap med folk från hela Sverige, och jag känner mig tacksam för de många samtal jag fick ha med dem, och att jag på det sättet fick berikas av deras erfarenheter, tankar, men också deras lokala bekymmer i det kyrkliga livet.

På lördagsförmiddagen fick jag personligen väldigt stor behållning av de tre föredragen som hölls i St Laurentii kyrka: Folke T. Olofsson som talade om kyrkan som vi bekänner i trosbekännelsen; på ett finurligt sätt vävde han samman olika teman som kyrkans enhet och splittring, maktkamp och martyrium – trots att det var tunga och stundtals sorgliga saker som togs upp, så var det upplyftande. Dag Sandahl öppnade upp en ny värld för mig när han talade om Lutherska Världsförbundets historia; och biskop Stephen från Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Tanzania lättade upp stämningen med sin trygga och enkla tro på Jesus som vägen, sanningen, och livet.

Både på lördagen och söndagen firade vi gudstjänster, då vi fyllde kyrkan nog till sista plats – det var fantastiskt att höra den dånande psalmsången! Så kanske det, i ännu högre grad, kommer kännas i himlen: lågkyrkliga, gammalkyrkliga, högkyrkliga, karismatiker, och kristna från andra traditioner som gemensamt sjunger till Gud i glädje! Då kände jag mig hoppfull – och trosstärkt. Lika stärkande kändes den enkla lilla psalm (O Jesus bliv när oss) som vi avslutade årsmötet med.

Det kanske låter som en överdrift, men jag tyckte faktiskt det kändes som en liten försmak av den gång i framtiden då vi alla sargade lärjungar från alla tider kommer få möta Jesus i himmelriket, då all ondska kommer vara nedkämpad, allting återupprättas, och han torkar alla våra tårar ”och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”

Någon nämnde att kyrkan i alla tider brottats med makten, och nämnde i det sammanhanget Maximos Bekännaren, som fick tungan avskuren och hand avhuggen innan han dessutom skickades i exil – eftersom han vägrade kompromissa om sin tro på Jesus som sann Gud och sann människa. Maximos dog övergiven, men under hans lärjungars livstid upprättades han. Det är en trösterik historia. (Samme person påpekade att de tidigaste generationerna av kristna lärjungar kunde korsfästas upp och ned för sin tro; det sätter våra egna bekymmer i visst perspektiv!)

Jag vill också gärna nämna panelsamtalet med bl.a. Göran Skytte och Lunds biskop Johan Tyrberg. Det var fint att se att en av vår egna kyrkas biskopar faktiskt var med och ville ha med oss att göra (det känns inte alltid självklart), och även att han avslutade panelsamtalet med att välsigna oss.

Slutligen vill jag även ta upp den predikan som Folke T. Olofsson höll på söndagens högmässa: där han djuplodande och humoristiskt utlade berättelsen om hebréerna och deras upphängda kopparorm – en förespegling av Kristi seger över ondskan på korset.

Jag är övertygad om att många fler än jag känner sig inspirerade efter denna helg.

En vän berättade för mig efteråt, att vederbörande efter inspirationsdagen kände ”en oerhörd inre glädje och hopp. Har faktiskt lämnat tankar om det sjunkande skeppet överhuvudtaget. Inspiration finns att bära med sig ett tag framåt. Den stora frågan är hur man nyttjar de nya insikterna man fått under helgen.”

När jag gick och lade mig på söndagsnatten kände jag något liknande. Förvisso utmattad efter  intensiv helg, men framförallt… vad ska man kalla det, segerviss? Inte på ett sockersött eller lättsamt sätt.  Men trygg, glad, bekymmerslös.

När jag lade mig ner för att sova tänkte jag faktiskt, som Symeon säger i den bibliska lovsången Nunc dimittis:

”Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid som du har lovat.”

Vision: ”En TYDLIG kyrka. Med Jesus i centrum!”

Av Jan Erik Amilén den 30 mars 2017 om: Okategoriserade

Varmt välkommen till inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017! Vi får lyssna till ´föredrag och delta i seminarier. Vi är mycket stolta och glada över att ha fått 12 mycket intressanta medverkande.

Det krävs ingen anmälan och dagen är avgiftsfri.

Programfolder med information om dagen finns här.

Förmiddagen innehåller tre föredrag:
10.00 Välkomsthälsning, information

10.20 En enda, helig, allmännelig [katolsk] och apostolisk kyrka.
Folke T. Olofsson, TD och docent

10.55 Lutherska Världsförbundet 70 år.
Dag Sandahl, TD och docent

11.30 Jesus är Vägen, Sanningen och Livet!
Stephen Munga, TD och biskop i evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT)

Eftermiddagen bjuder på sju alternativa seminarier:folder

  1. Nya sätt att vara kyrka. Björn Gusmark (dubbelpass)
  2. Missionsarbete bland muslimer. Dan Sarkar
  3. Tro, hopp och stordrift. Sofia Lilly Jönsson
  4. Att tjäna Jesus i Tanzania. Annett Munga
  5. Förnyelse – kokt på tradition. Maria Löfberg.
  6. LVF – en familj av syskon i tron. Stephen Munga
  7. Vad hör vi när Gud talar? Hans Lindholm

Om du klickar på de medverkandes namn så får du fram en presentation av dem och deras ämne.

På kvällen inbjuder vi till:

18.00 Ljusvesper i Sankt Laurentii kyrka
18.30 Panelsamtal ”En tydlig kyrka” med biskop Johan Tyrberg, biskop Stephen Munga, komminister Evelina Johansson och diakon Kristina Holmkvist.
Moderator: Göran Skytte

Panelsamtalet slutar kl. 19.50
Förbön 19.50 till 20.00, då dagen avslutas.

Varmt välkomna!

 

 

Vad hör vi när Gud talar? Om lag och evangelium

Av Jan Erik Amilén den 29 mars 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.
Under eftermiddagen erbjuds ett smörgåsbord av seminarier. En av de medverkande seminarieledarna är Hans Lindholm, pensionerad präst från Lötenkyrkan, som är en samarbetskyrka mellan EFS och Uppsala pastorat. Hans är gruppledare för Frimodig kyrka i stiftsfullmäktige i Uppsala och ersättare i kyrkomötet.

Hans seminarium ”Vad hör vi när Gud talar? Om lag och evangelium” anknyter 500-årsminnet av reformationen. Seminariet hålls i EFS-kapellet kl. 15.55.

Hans är i hög grad förknippad med bibelläsningsplanen Bibeln idag, som även är en av grundarna bakom det nyare Anta utmaningen. Länkar: http://www.bibelnidag.org/ http://www.antautmaningen.se/

Hans har utgivit ”Den som segrar. En kommentar till Uppenbarelseboken” (Artos).

Hans är en flitigt anlitad förkunnare och föredragshållare. Ett tips på nätet till ett lämpligt föredrag är ”Luther & bibeln”. Dagens seminarium ansluter väl till detta ämne. En del uppfattar Luther ”kravfull” – men vi är en evangelisk-luthersk kyrka. Här kommer ”lag” först och det slutar med ”evangelium”. Se själv i rubriken!

Missionsarbete bland muslimer

Av Jan Erik Amilén den 28 mars 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

Under eftermiddagen erbjuds ett smörgåsbord av seminarier. En av de medverkande seminarieledarna är Dan Sarkar. Dan är komminister i Broby. Han är ledamot i kyrkomötet från Lunds stift och en av de allra mest personkryssade av samtliga. En motion av just Dan med anknytning till dagens ämne bifölls i kyrkomötet 2016, vilket är mycket glädjande.

Dans föredrag handlar om missionsarbete bland muslimer, med erfarenheter från församlingsarbetet i Broby hälls i Domkyrkoforum kl. 15.55.

Broby församling har länge praktiserat ”Nya sätt att vara kyrka”, med bland annat den uppmärksammade ”Allt-möjligt-verkstaden”. Kommunen har fått många nysvenskar och Dan kommer att berätta om att muslimer kommit till tro och låtit döpa sig. Med den stora flyktingmottagning som kommit till vissa församlingar blir detta intressant för många att ta del av.

Dan är författare till boken ”Men då kom nåden springande” som utkommit i ny upplaga.

Välkommen Dan!

Seminariet har endast plats för cirka 40 deltagare.

Förnyelse – kokt på tradition!

Av Jan Erik Amilén den 27 mars 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

En av de medverkande seminarieledarna är Maria Löfberg, som varit och är en mycket aktiv röst på bl.a. sociala medier i frågan om det nya handboksförslaget (HBF17) för Svenska kyrkan.

Marias seminarium med rubriken ”Förnyelse – kokt på tradition!” hålls på Filippi kl. 15.55.

Maria är en flitig och prisad kompositör, organist och körledare med bl.a. en Master of Fine Arts (Göteborg 1997).  Under året från påsk till påsk 2015-2016 komponerade Maria musiken till en av Bertil Murray nyskriven psalm per helgdag i kyrkoåret, ”Veckans psalm”. Maria samlar sin musik i Septema. http://www.septema.com/ 

Marias röst med kritik av musikens kvalitet i förslaget har skapat förtroende i breda kretsar. Maria tog initiativ till en namninsamling för att undersöka kyrkomusikernas samlade bedömning av handboksförslaget.  Som en mycket medveten och aktiv kyrkomusiker har Maria Löfberg varit tydlig i sin kritik av handboksarbetet, bl.a. på Facebook. (Diskussionsgrupp om kyrkohandboksarbetet)

Maria har, i samband med försöksperioderna kring handboken som är under bearbetning, anlitats som talare med fokus på den kyrkomusikaliska aspekten av handboksarbetet. Under fredagen 31 mars är Maria deltagare i samtal om just detta, inbjuden av Frimodig kyrkas grupp i kyrkomötet.

Föredraget i Lund kommer att handla om en positiv väg framåt, trots handbok och trots att kyrkan styrs av sekulärpolitiska partier istället för att ledas av teologer. Med musiken som hjälp!

Vi är glada att Maria vill medverka i Lund.

Tro, hopp och stordrift

Av Jan Erik Amilén den 26 mars 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

En av de medverkande seminarieledarna är kulturjournalisten Sofia Lilly Jönsson, som bevakar Svenska kyrkan. Sofia är en mycket uppmärksammad debattör och opinionsbildare, som dock inte är medlem i Svenska kyrkan. Hon är synnerligen aktiv på sociala medier, länkad och citerad. Detta gör henne till en mycket viktig röst i kyrkodebatten!

Sofias seminarium med rubriken ”Tro, hopp och stordrift” hålls vid två alternativa tillfällen under dagen:
Kl. 13.30 på Filippi
Kl.14.25 i EFS-kapellet

Rubriken är stimulerad av hennes artikel i tidskriften Fokus hösten 2016. Länk: http://www.fokus.se/2016/10/tro-hopp-och-stordrift/

Sofia har alltså gjort sig känd som en klarsynt kritiker av företeelser inom Svenska kyrkan. En del av detta hittar man i tidskriften Evangelium, där Sofia är chefredaktör. Hon medverkar också regelbundet i Svenska Dagbladet.
Vi gläds över att Sofia Lilly kommer till Lund, och ser fram emot ett seminarium om Svenska kyrkans identitet, nerslag bland de aktuella kyrkliga debattämnena och ett samtal om kyrkokritiken i en tid då mycket står på spel.

Lutherska Världsförbundet – en familj av syskon i tron

Av Jan Erik Amilén den 25 mars 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

Seminariet ”Lutherska Världsförbundet – en familj av syskon i tron” leds av biskop Stephen Munga i EFS-kapellet kl. 13.30.

Stephen Munga, biskop i Nordöstra stiftet inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). Han har doktorerat i teologi i Lund, där han även tjänstgjorde som präst under några år.

Han har ett stort engagemang för diakoni bland de svagaste i samhälle och emot s.k. ”land grabbing”, där den fattiga befolkningen berövas sin jord av stat eller privata bolag.

Som ni förstår talar han god svenska! Makan Anneth Munga medverkar även hon i inspirationsdagen.

Biskop Stephen medverkar också vid kvällens panelsamtal i Sankt Laurentiikyrkan kl. 18.30. Samtalet leds av Göran Skytte. I panelen ingår bl.a. biskop Johan Tyrberg. Biskop Stephen talar även på förmiddagen kl. 11.30 över ”Jesus är Vägen, Sanningen och Livet!”

Därutöver medverkar han i söndagens mässa i Domkyrkan.

Att tjäna Jesus i Tanzania

Av Jan Erik Amilén den 25 mars 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

Anneth Munga leder seminariet ”Att tjäna Jesus i Tanzania”. Plats och tid: Filippi kl. 14.25

Anneth Munga är präst och rektor för Sebastian Kolowa MemorialUniversity (SeKoMU). Hon växte upp i Tanzania hos en svensk missionär, Ulla Svensson från Tyringe, doktorerade i teologi (vid Lunds universitet) och har tjänstgjort som präst i Lund. Därefter återvände hon till Tanzania för att bygga upp ett universitet med inriktning på studenter med funktionshinder.

Anneth talar svenska (skånska med ”hässleholmsdialekt”). Anneth är gift med biskop Stephen Munga som även medverkar i programmet under dagen. Paret Munga är även vänner till Göran Skytte som besökt och dokumenterat deras arbete och liv i Tanzania.

Nya sätt att vara kyrka

Av Jan Erik Amilén den 24 mars 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Eftermiddagens seminarier är i tre olika lokaler i Lunds centrum: Domkyrkoforum, Filippi och EFS-kapellet. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

Björn Gusmarks dubbelpass ”Nya sätt att vara kyrka” är i Domkyrkoforum kl. 13.30. Björn är tillsammans med Tin Mörk projektledare och inspiratör för projektet ”Nya sätt att vara kyrka”. Björn är ledig från tjänst som kyrkoherde i Romelanda för detta arbete med sina rötter i Fresh Expressions of Church. Frimodig kyrka vill stödja detta arbete, och med seminariet inspirera till liknande tankar i ditt eget sammanhang där du bor.
Länk: http://www.nyasattattvarakyrka.se/kontakt/ 

Seminariet är mera omfattande än övriga seminarier. Du som väljer detta ”dubbla” seminariepass är antagligen någon som inte haft möjlighet att få delta i motsvarande på hemmaplan.
Björns arbete redovisas delvis på hemsidan, länkad ovan, som är en källa att ösa ur. Löpande arbete följs med fördel i Facebookgruppen ”Nya sätt att vara kyrka”. Dessa båda forum visar att projektet verkligen har blivit och är efterfrågat.

Vi är mycket glada att kunna erbjuda detta seminarium, dock i komprimerad form jämfört med hur det brukar genomföras i församlingar som bjuder in Björn eller Tin. Här flödar tankar om hur vi i vår tid kan arbeta för att bygga församling. Spännande!

Seminariet är maximerat till cirka 40 deltagare. ”Först till kvarn…”

Jesus är Vägen, Sanningen och Livet!

Av Jan Erik Amilén den 23 mars 2017 om: Okategoriserade

Frimodig kyrka inbjuder till en inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april 2017. Förmiddagen kl. 10-12 är i Sankt Laurentiikyrkan. Se program för detaljer och dagen i sin helhet.

Förmiddagens tredje föredrag hålls av biskop Stephen Munga, från lutherska kyrkan i Tanzania. Han representerar därmed en systerkyrka inom Lutherska Världsförbundet. Hans rubrik på föredraget (=bloggrubriken) är identisk med huvudorden i Frimodig kyrkas valplattform 2017.

Stephen Munga, biskop i Nordöstra stiftet inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). Han har doktorerat i teologi i Lund, där han även tjänstgjorde som präst under några år.

Han har ett stort engagemang för diakoni bland de svagaste i samhälle och emot s.k. ”land grabbing”, där den fattiga befolkningen berövas sin jord av stat eller privata bolag.

Som ni förstår talar han god svenska!

Biskop Stephen medverkar också vid kvällens panelsamtal i Sankt Laurentiikyrkan kl. 18.30. Samtalet leds av Göran Skytte. I panelen ingår bl.a. biskop Johan Tyrberg.

Vidare medverkar han i söndagens mässa i Domkyrkan.

Läs fler blogginlägg i Bloggarkivet …